Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Průvodce
sekce: Dějiny, Osobnosti, Náboženství
vydáno: 1.12.2009, autor: Pavel Zvolánek

Indonésie průvodce: Dějiny Indonésie /3/ - příchod islámu a Evropanů


Ze třináctého století pocházejí první zmínky o muslimské populaci vyskytující se na severní Sumatře.Islám do Indonésie přinesli obchodníci a na konci šestnáctého století toto náboženství již převládalo na Jávě a Sumatře.

 

Místní vládcové v islámu viděli oporu proti portugalským snahám o katolizaci země. Za šiřitele islámu na Jávě je považováno devět muslimských učitelů, wali sanga, kteří v kombinaci s vojenským nadáním dosáhli I světského vlivu.Nové náboženství se zejména na Jávě smísilo s již existujícími vírami a vytvořilo umírněnější verzi islámu. 

Jako první Evropané se v Indonésii objevili v roce 1512 portugalští obchodníci s kořením,kteří se zajímali především o Moluky, zejména o ostrovy Banda.Kruté chování dobyvatelů činilo Portugalce velice neoblíbenými. V roce 1570 poté, co Portugalci  zavraždili tamního sultána,došlo na Ternate k povstání. Po pětiletých bojích byli Evropané vytlačeni na sousední Tidore a jejich osady zničeny..Současně za vlády nejvýznamnějšího moluckého panovníka  Babullaha  dosáhl molucký sultanát značné prosperity. Na ostrovech Banda místní elita zakázala budování  jakýchkoliv pevností a udržela si nezávislost až do příchodu Holanďanů, kteří na začátku sedmnáctého století převzali v regionu roli hegemona.V roce 1602 byla založena   Holandská Východoindická společnost (VOC), která získala výhradní práva na obchod a správu nad rozsáhlým územím sahajícím od mysu Dobré naděje po Šalamounovy ostrovy. V čele tohoto státu ve státě stálo sedmnáct ředitelů, Pánové sedmnáctky, sídlem byl Amsterdam.V Indonésii se VOC zaměřila pozornost na přístav Jayakartu (dnešní Jakarta), nejdříve v roce 1611 poblíž města ustanovila svůj sklad , o devět let později Holanďané obsadili samotnou Jayakartu,  přejmenovali ji na Batávii, podle germánského kmene , od něhož odvozovali svůj původ, a učinili z ní  svojí hlavní mocenskou základnou na ostrovech. VOC se postupně podařilo získat monopol na obchod s kořením leckdy za použití velice drsných metod používaných zejména generálním guvernérem Jan Pieterszoon Coenem. V roce 1600 Holanďané dobyli Bandu, vypálili místní vesnice a popravili a rozčtvrtili pětačtyřicet nejvlivnějších místních mužů, obdobně se vypořádali i s malou anglickou posádkou, kterou obvinili ze spiknutí a všech jejich patnáct mužů popravili. Z původně obchodní společnosti VOC postupně vyrostla koloniální moc, která ovládala pouze formálně samostatná království. Přístavy pod správou VOC společnost budovala podle holandských urbanistických plánů, tak byla ovlivněna podoba Ambonu, Batávie, Kupangu nebo Makassaru.Systém správy, kterou holandská společnost na indonéském souostroví stvořila, dospěl na konci osmnáctého století do krizového stadia.

Masakr na Bali
Masakr na Bali

V  důsledku holandsko britské války v roce 1780 ztratila VOC svůj obchodní monopol a o dvacet let později zbankrotovala.Namísto ní Holandané ustanovili svoji kolonii Holandskou Východní Indii.Nový guvernér Johannes van den Bosch zavedl inovativní  politiku známou jako kulturní systém, která měla pomoci naplnit prázdnou pokladnu. Zemědělci museli na pětině své půdy pěstovat vládou vlastněné plodiny  a pracovat dva měsíce na koloniálních plantážích, kde se pěstovala káva, cukr a indigo.Tento systém přispěl k dočasnému obnovení holandské prosperity. Na začátku dvacátého století Holanďané zavedli novou politiku, která vešla do dějin pod názvem etické období a znamenala zavedení zdravotních a vzdělávacích programů. V tomto období Holanďané převzali poprvé kontrolu nad celým územím dnešní Indonésie, zároveň však začaly stoupat aspirace jejich obyvatel. V roce 1928 vznikla Národní indonéská strana, PNI, která vyhlásila indonéštinu za jazyk národní jednoty, píseň Indonesia Raya za státní hymnu a za svůj symbol si zvolila červenobílou vlajku. Symbolickým datem zrodu nového národa se 28. října 1928 stal kongres mládeže v Batávii, který přijal přísahu jednotného národa, jazyka a země. 

Facebook:© 2009 - 2019 Marten & Louis s.r.o.