Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
oblast: Melaka
sekce: Osobnosti, Umění
vydáno: 8.5.2012, autor: Pavel Zvolánek

Malajsie: Legendy z Melaky - Hang Tuah


Legendární válečník Hang Tuah žijící v patnáctém století v dobách vlády sultána Mansura Shaha je jedním z nejznámějších hrdinů pocházejících z Melaky, společně se svými přáteli Hang Jebatem, Hang Kasturim, Hang Lemurem a Hang Lekiuem..Jako největší z laksamana, sultánových admirálů, je respektovaný dodnes. Nejznámějším příběhem, kterým Hang Tuah prochází, je legenda o boji s jeho dávným přítelem z dětství Hang Jebatem, která svým vyzněním podporuje tezi o nutnosti absolutní loajality k panovníkovi.

V roli sultánova velvyslance Hang Tuah cestoval po různých zemích, jeho oddanost  vůči panovníkovi však u některých lidí u dvora vyvolávala  žárlivost, a tak začali šířit pověsti o Tuahově vztahu  s jednou ze sultánových konkubín. Sultán, bez jakéhokoliv soudu, nařídil Hang Tuaha popravit. Muž, který měl rozkaz vykonat, však legendárního bojovníka ukryl za hranicemi Melaky. Hang Jebat se rozhodl domnělou smrt svého přítele pomstít a vyvolal povstání. Díky svému mocnému meči se nepřemožitelnému Hang Jebatu podařilo ovládnout sultánský palác a zabít všechny muže, které  proti němu panovník vyslal.
 Popravčí v této kritické chvíli sdělil sultánovi, že jediný, kdo může Jebata zastavit je Hang Tuah, který zůstal naživu. Sultán Tuahovi udělil milost a nařídil mu  Hang Jebata zabít. Souboj mezi dvěma bývalými přáteli trval sedm dní, než se Hang Tuahovi konečně podařilo zvítězit. Těžce zraněný Hang Jebat však ještě dokázal rozpoutat tři dny trvající krveprolití, kterému padlo za oběť tisíce lidí. Teprve poté skonal v domě Hang Tuaha v náruči svého přítele.

Hang Tuah pokračoval ve věrných službách sultánovi až do chvíle, kdy byl pověřen přivést svému vládci princeznu z hory Ledang. Princezna si však pro sňatek vymínila řadu nesplnitelných podmínek zahrnujících stavbu zlatého  mostu spojujícího  Melaku s horou Ledang , misku krve sultánova prvorozeného syna nebo sedm nádob plných panenských slz. Tuah, který viděl, že požadavky nebude moci splnit, zahodil svůj meč do řeky a rozplynul se v řídkém vzduchu.Podle jiných verzí se však válečník dožil vysokého věku a jeho tělo je uloženo v Melace v Tanjung Klingu. 

Facebook:© 2009 - 2019 Marten & Louis s.r.o.