{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
sekce: Náboženství
vydáno: 1.1.2009, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: Poutník bez cíle

Myšlenky Ajahna Chaha

Přinášíme ukázky z učení významného thajského meditačního mistra Ajahna Chaha, které jeho stoupenci shromáždili v knize A tree in a forest.Buddhistický mnich v ní mj. tvrdí, jestliže budeme rozumět přírodě, porozumíme i sami sobě.  

Poutník bez cíle
Jestliže nemáme skutečný domov, jsme jako poutník bez cíle, který jde chvíli tímto směrem a poté zase jiným, aby se na moment zastavil a zase se vydal na cestu. Dokud se nevrátíme do našeho skutečného domova, ať budeme dělat cokoliv, nebudeme se cítit dobře, stejně jako ten, kdo opustil svoji vesnici a vydal se na cestu. Teprve když se opět vrátí domů, může si skutečně odpočinout a uvolnit se. Nikde na světě se nedá najít skutečný mír. Taková je přirozenost světa. Místo toho se podívejte  dovnitř sebe samého a najdete pokoj tam. Když přemýšlíme o Buddhovi a  o tom, jak opravdově mluvil, cítíme jak důležitá je úcta  a respekt. Kdykoliv známe pravdu, vidíme jeho učení, dokonce i tehdy, když nepraktikujeme dharmu. Ale dokonce i když máme znalosti učení, studovali jsme a praktikovali jsme a přesto nevidíme jeho pravdu,  jsme stále bezdomovci jako poutník bez cíle.
Banánová slupka
Jestliže vidíte věci na světě jako banánovou slupku, která nemá pro vás žádnou hodnotu, potom jste svobodní  kráčet bez toho, že byste šli bez toho, že byste byli obtěžováni nebo  nějakým způsobem zraňováni všemi událostmi, at příjemnými nebo nepříjemnými, které vás potkají. Toto je cesta která vás vede ke svobodě.  
 

 


Kobra
Mentalní aktivita je jako smrtelně jedovatá kobra. Pokud jí nezkřížíte cestu, půjde svoji vlastní. Ačkoliv je velice jedovatá, nějak nás neovlivní. Nepřiblížíme se k ní, nepokusíme se ji chytit, a proto nás neuštkne. Kobra dělá to, co je pro ni přirozené, jestliže jste moudří, necháte ji na pokoji. Podobně vše, co není dobré, nechte jeho  přirozenosti a stejně tak nechte vše dobré. Nechytejte to, co se vám  líbí nebo nelíbí, stejně jako nezkřížíte cestu kobře. Ten, kdo je moudrý, bude mít tento přístup ke všem různým náladám, které vyvstanou v jeho mysli. Jestliže se objeví dobro, necháme ho být dobrem. Rozumíme jeho přirozenosti a dobrotě. Stejným způsobem necháme být i věci nedobré, necháme je být v souladu s jejich přirozeností, nedržíme je, protože nic nechceme. Nechceme zlo, ani dobro, nechceme tíhu , ani  lehkost, ani štěstí ani utrpení. Když naše chtění dojde konce, pokoj je ustanoven.
Šálek vody
Mnoho z těch, kteří ke mne přicházejí, zastávají vysoké postavení ve společnosti. Jsou mezi nimi obchodníci, absolventi univerzit, učitelé, státní úředníci, jejich mysl je naplněna názorem na různé věci. Jsou příliš chytří, aby naslouchali ostatním. Je to stejné jako šálek vody. Když je šálek naplněn stojící kalnou vodou je zbytečný, teprve když je stará voda vylita, teprve tehdy se opět stane užitečným. Svoji mysl musíte zbavit  názorů a pak teprve uvidíte . Naše praktikování  míří za chytrost a hloupost. Jestliže si myslíte, že jste chytří, bohatí, důležití, nebo znalci buddhismu, zakrýváte skutečnost. Vše, co uvidíte, je pouze já , já a mé. Ti, kteří jsou příliš chytří, nikdy neporozumí. Nejdříve se musí zbavit své chytrosti a vyprázdnit svůj šálek.  


 

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.