Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa

sekce: Úvod
vydáno: 15.9.2017

ASEAN

Sdružení národů jihovýchodní Asie

Co znamená zkratka ASEAN?

Sdružení národů jihovýchodní Asie, ASEAN, bylo založeno 8. srpna 1967 v Bangkoku v Thajsku, podpisem deklarace ASEAN (Bangkokská deklarace) ze strany zakládajících států ASEAN, jmenovitě Indonésie, Malajsie, Filipín, Singapuru a Thajska. Postupně se připojovali další členové Brunej dne 7. ledna 1984, Vietnam dne 28. července 1995, Laos a Barma dne 23. července 1997 a Kambodža dne 30. dubna 1999, tak došlo k ustavení deseti členských států ASEAN.

 

Základní údaje

 

ASEAN se rozkládá na rozloze 4,46 milionů čtverečních kilometrů nebo 3% zemského povrchu a má přibližně 600 milionů obyvatel, tedy 8,8% světové populace. Kombinovaná nominální hodnota HDP deseti (10) členských států dosáhla v roce 2012 1,8 bilionů amerických dolarů. Pět států ASEAN mají diplomatické zastoupení v České republice, a to následující: Indonésie, Malajsie, Filipíny, Thajsko a Vietnam. Velvyslanectví těchto pěti (5) zemí ASEAN vytvořili Pražskou skupinu v České republice, která byla založena v roce 2010.

 

Zpráva Vize do roku 2020 (ASEAN Vision 2020) byla přijata vedoucími představiteli zemí ASEAN na 30. výročí ASEAN, ve které došlo k dohodě na společné vizi ASEAN jako na koncertě národů jihovýchodní Asie, orientované směrem ven, žijící v míru, stabilitě a prosperitě, vázané spolu v partnerství, v dynamickém rozvoji a ve společenství pečujících společností. Na devátém summitu ASEAN v roce 2003 se vedoucí představitelé ASEAN dohodli na založení Společnosti států ASEAN. Na 12. summitu ASEAN v lednu roku 2007 představitelé potvrdili své odhodlání urychlit zřízení Společenství ASEAN v roce 2015 a podepsali Deklaraci Cebu na zrychlení zřízení Společenství ASEAN do roku 2015.

 

Tři pilíře ASEANu

 

Společenství ASEAN se skládá ze tří pilířů, a to

1) ASEAN politicko-bezpečnostní spolupráce

2) ASEAN ekonomické spolupráce

a 3) ASEAN socio-kulturní spolupráce.

Každý pilíř má svůj vlastní plán, a spolu s Iniciativou pro integraci sdružení ASEAN (IAI), Strategickým rámcem a IAI pracovním plánem fáze II (2009-2015), které společně tvoří plán pro Společenství ASEAN 2009-2015.

 

Charta ASEAN

 

Charta ASEAN slouží jako pevný základ k dosažení Společenství ASEAN tím, že poskytuje právní postavení a institucionální rámec pro ASEAN. To také kodifikuje normy ASEAN, pravidla a hodnoty; stanoví jasné cíle pro ASEAN, a představuje odpovědnost a dodržování předpisů. Charta ASEAN vstoupila v platnost dne 15. prosince 2008. Setkání ministrů zahraničí ASEAN se konalo v sekretariátu ASEAN v Jakartě a znamenalo velkou historickou příležitost pro ASEAN. Se vstupem platnosti Charty ASEAN, bude ASEAN od nynějška působit v rámci nového právního rámce a to povede k založení řady nových orgánů k posílení budování společenství. Ve skutečnosti se ASEAN Charta stala  právně závaznou dohodu mezi 10 členskými státy ASEAN.

Facebook:© 2009 - 2019 Marten & Louis s.r.o.