{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
oblast: Jižní Thajsko
sekce: Bezpečnost pobytu
vydáno: 1.6.2005, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: Nevzala vás tsunami, uděláme to my

Poslední co zbylo - je půda

 
Před šesti měsíci si obyvatelé  Ban Nam Khem, thajské vesnice, která se stala tsunami vůbec nejsilněji postiženým místem v zemi, mysleli, že nic horšího je už nemůže potkat. Ničivá vlna je připravila o jejich domovy i nejbližší. Nyní lidé z Ban Nam Khemu svádějí neméně osudový zápas, tentokrát nikoliv s přírodním živlem, ale se společností, která se je pokouší připravit o to poslední, co jim ještě zbylo – o jejich půdu. A také tento zápas má již své oběti.   


 Půl roku poté, co tsunami přinesla zkázu na západní pobřeží Thajska, je v Ban Nam Khemu její ničivá síla stále patrná. V těsném sousedství nově postavených domků se stále ještě jako memento  povalují trosky rybářských člunů, jejichž mnohé majitele vzalo moře. Osamělý motocyklista projíždí okolo dvoupatrové rybářské lodě, kterou vlna vynesla přímo až na práh jednoho z domů.  Několik thajských vojáků odpočívá v sousedství mohutného tamarindu. Pro ně je to jediné místo v nejbližším okolí, kam se mohou uchýlit před poledním žárem, pro čtyřicetiletou Wassanu Ditrachu bude tento strom navždy spojen s osudným 26.prosincem. Tsunami ji vynesla až do jeho samotné koruny, kde se jí podařilo společně s jejím manželem udržet a přežít. Stěstí, které mnozí z jejích sousedů nemělo.Armáda byla do této převážně rybářské vesnice vyslána, aby pomohla s její rekonstrukcí a rychlé tempo obnovy je patrné na první pohled. Podle místních zdrojů je již v některých místech postaveno více domů než je potřeba. Zápas o budoucnost Ban Nam Khemu však již tak viditelný není  


Půjdete odtud


Celá vesnice leží na severním okraji Khao Laku, v posledních letech překotně se rozvíjející turistické oblasti. Před pěti lety zde nebylo téměř nic, na sklonku minulého roku se počet hotelů pohyboval okolo šesti desítek. Poté, co tsunami zničila téměř všechny z nich a místní, kdysi krásné pláže, byly zahraničními medii přejmenovány na pláže smrti, se zdálo téměř nemožné spojovat toto místo s turisty. Přesto již krátce po katastrofě se jeden z místních hotelierů nechal slyšet, že teď alespoň každý zná název Khao Lak. Na podobný předpoklad vsadila i společnost Far East Trading and Construction. V okolí Ban Nam Khemu se kdysi těžil cín.  Lidé, kteří dnes na těchto potenciálně lukrativních plážových pozemcích žijí, se usadili na bývalých těžebních místech před čtyřiceti lety. Stejně jako v mnoha jiných případech se jejich nárok na půdu  vždy opíral spíše o tradici než o přesné  úřední dokumenty. V minulosti tento stav nevadil, dnes však vesničané stojí v cestě plánu, podle něhož zahraniční turisté mají  proměnit cín ve zlato.  Jestli vás odsud nedostala tsunami, uděláme to ted my, nechali se podle místních obyvatel slyšet zástupci společnosti, kteří se na Ban Nam Khemu objevili hned krátce po tragédii. Plotem, kterým ohradili sporný pozemek, zabránili místním lidem v přístupu do míst, kde se pokoušeli hledat své pohřešované příbuzné.  Arton Sooksrigaew přišel během tsunami o manželku a dceru. Tím však jeho utrpení nedošlo konce. Minulý měsíc se oběsil jeho osmnáctiletý syn, který neunesl trauma pramenící z nejisté budoucnosti. Jeho otec hodlá v zápase se společností, opírající se o dobré politické konexe, nadále pokračovat A to navzdory tomu, že pro své nároky a nároky svých sousedů nenalezl pochopení ani u thajského ministerského předsedy, který uvedl, že vesničané prostě požadují příliš moc.      

Jestli vás odsud nedostala tsunami, uděláme to ted my, nechali se podle místních obyvatel slyšet zástupci společnosti, kteří se na Ban Nam Khemu objevili hned krátce po tragédii. Plotem, kterým ohradili sporný pozemek, zabránili místním lidem v přístupu do míst, kde se pokoušeli hledat své pohřešované příbuzné.
 Arton Sooksrigaew přišel během tsunami o manželku a dceru. Tím však jeho utrpení nedošlo konce. Minulý měsíc se oběsil jeho osmnáctiletý syn, který neunesl trauma pramenící z nejisté budoucnosti. Jeho otec hodlá v zápase se společností, opírající se o dobré politické konexe, nadále pokračovat A to navzdory tomu, že pro své nároky a nároky svých sousedů nenalezl pochopení ani u thajského ministerského předsedy, který uvedl, že vesničané prostě požadují příliš moc.     

 

Facebook:© 2009 - 2022 Marten & Louis s.r.o.