Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
sekce: Umění, Náboženství
vydáno: 22.9.2005, autor: Josef Brožík - www.thajsko.com, http://www.thajsko.com

Thajsko: Buddhistická ikonografie

Pestrý svět buddhistiského umění

V počátcích buddhismu byla všechna ztvárnění s náboženskou tématikou považována za neschopná vyjádřit náboženské abstraktní filozofie, takže jediná uznávaná ikonografie byla založená na doktrinálních symbolech, jako je Dharmachakra (Kolo spravedlnosti, známé také jako Kolo života, Kolo zákona nebo Kolo doktríny).  


Postupně byly tyto symboly nahrazovány vyobrazeními Buddhy, ztvárňovanými jako fyzická ztělesnění Buddhy. Sochaři si vzali ponaučení ze spisů psaných v jazyce pálí, které určovaly Buddhovy nejběžnější pozice (asanha) a gesta (mudra). Král Ráma III. sestavil seznam čtyřiceti postojů pro sochaře, nicméně mnohé z nich se objevují jen zřídka. Většina soch v Thajsku znázorňuje asi desítku poloh, nejčastěji vsedě s gestem bhúmisparša mudra.


Čtyři hlavní Budhhovy pozice (asanha)


Buddha sedící (v lotosové pozici padmasana)
reprezentuje meditaci a vyskytuje se v Thajsku velice často. 
   
Buddha sedící (v diamantovém sedu vajrasana)
variace symbolizující meditaci. Buddha zaujal tuto pozici posledního dne svého osvícení pod stromem Bohdi. 
Buddha sedící (na svinutém hadovi)
Oblíbená variace ztvárňuje Buddhu sedícího na svinutém hadovi ochraňujícím Buddhu s rozšířenou částí kolem hlavy - tato pozice vypráví příběh o Buddhově meditaci během období dešťů, kdy had poskytuje ochranu proti vlhké půdě a úkryt před bouřemi.
Buddha sedící (v sedu dobročinnosti bhadrasana)
jedna z méně častých variací sedícího Buddhy. Symbolizuje vůli povstat a vydat se na cestu blaha všech světských bytostí. 
Buddha ležící
tato pozice symbolizuje Buddhův vstup do Nirvány při jeho smrti. 
Buddha stojící
symbolizuje Buddhův sestup z nebe Trájastrinša (Távatinsa) poté, co navštívil svou matku a přednesl jí svoje kázání.
Buddha kráčející
symbolizuje taktéž Buddhův sestup z nebe.    
 


Nejběžnější Buddhovy gesta (mudra):


Dhjáni mudra (Samadhi mudra)
neboli gesto meditace, kdy ruce odpočívají v klíně dlaněmi vzhůru, pravá nahoře. Palce směřují k sobě a dotýkají se v mystickém trojúhelníku. Buddhisté tak meditují dodnes. 
Bhúmisparša mudra
gesto žádosti namířené k zemi je nejčastěji zobrazovanou mudrou - levá ruka leží v klíně dlaní vzhůru a prsty pravé ruky odpočívají na pravém koleni a směřují k zemi. Ztělesňuje významnou epizodu v životě Buddhy, kdy meditoval pod stromem bódhi v Bódhgaji v Indii a odmítl se pohnout, dokud nedosáhne osvícení. Zatímco jeho nepřítel Mára jej uváděl v pokušení krásnými dívkami a hody, Buddha se dotkl země, aby přitáhl pozornost bohyně Země a ta viděla, že svodům úspěšně odolává. Ihned poté dosáhl osvícení.
Vitarkha mudra
neboli gesto učení, kdy jedna nebo obě ruce jsou položeny na hrudi s dotýkajícím se palcem a ukazováčkem a vytváří tak kolo zákona (Dharmachakra). Symbolizuje Buddhovo první veřejné kázání k pěti asketům. 
Abhaja mudra
gesto nebojácnosti, ochrany a rozptýlení obav, které zobrazuje pravou ruku (příležitostně obě ruce) s roztaženou dlaní zdviženou v gestu "stát". Reprezentuje Buddhovu nabídku, že ochrání své následovníky. Toto gesto učinil bezprostředně po dosažení probuzení. Jeho obměnou je gesto krocení vod, kdy obě ruce míří dlaněmi dopředu a prsty vzhůru. Gesto symbolizuje epizodu, kdy Buddha utišil povodňovou vodu řeky Nairaňdžana (dnes Lilaňdž), přítoku Gangy v severní Indii. 
Varada mudra
gesto poskytované přízně a milosrdenství. Je symbolem daru Pravdy, který Buddha nabídl celému světu a přání věnovat se lidské záchraně. Toto gesto je často kombinováno s abhaja mudra, má řadu variací a často se plete. 
Dharmacakra mudra
gesto zvěstování nauky. Připomíná okamžik Buddhova prvního kázání po jeho osvícení v jelení oboře u Sarnath. Obě ruce jsou v gestu vitarkha mudra. I zde existuje řada variací. 
Všechna trojrozměrná Buddhova vyobrazení jsou objekty úcty, ale některá z nich jsou objekty úcty výrazně hlubší. Některé sochy údajně symbolizují lidské vlastnosti a rysy nebo nějakým způsobem reflektují neobyčejné události, jiné předvádějí zázraky nebo jsou obdivovány pouze pro svoji krásu, fenomenální velikost nebo dokonce i pro materiál, ze kterého byly vytvořeny - například pokud jsou vyrobeny z pravého zlata nebo nefritu (viz. nejuctívanější thajský artefakt Smaragdový Buddha). Většina Thajců důvěrně zná tato neobyčejná zobrazení, z nichž mnoho obdrželo vlastní jména, kterým vždy předchází označení "Phra". Podle mnoha z nich vznikly tisícovky miniaturních kopiií, které se nosí jako amulety. K mnoha originálním vyobrazením se konají náboženské poutě. 

 
 

Buddhovy stopy


Byla to právě sukhothajská éra, kdy se začaly vytvářet Buddhovy stopy, které byly obzvláště v tomto období velmi populárními posvátnými předměty. Otisky Buddhových chodidel byly všeobecně vytvářeny ze štukové omítky a obsahovaly 108 slibných znamení (což zahrnuje odkazy na 16 buddhistických nebí, tradici 4 velikých kontinentů a 7 velikých řek a jezer - nejsnadněji spatříte takové obrazy na chodidle ležícího Buddhy v chrámu Wat Pho v Bangkoku) a uchovávaly se ve speciálních mondopech. Do dnešních časů se uchovalo jen několik sukkhothajských stop, ale exempláře z období Ayutthaya a Ratanakosin najdete roztroušeny po celé zemi. Nejznámější je otisk Buddhova chodidla Phra Phutthabat, který najdete v provincii Saraburi. K tomuto artefaktu se konají několikrát ročně ohromující náboženské poutě.
Josef Brožík, www.thajsko.com 

 
 

Facebook:© 2009 - 2020 Marten & Louis s.r.o.