{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
oblast: Phuket
sekce: Příroda
vydáno: 22.9.2005, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: Gibboni z Phuketu

Projekt na záchranu vzácných opic

 
Křik gibbonů  z rehabilitačního centra v Phuketu se nese na kilometrovou dálku jakoby všem příchozím oznamoval, komu toto teritorium patří. Jde však o omyl, tyto opice již nejsou pány ani na Phuketu, ani v jiných koutech Thajska. Rehabilitačni centrum se pokouší  tuto situaci změnit.  


"Kácení pralesů  a nezákonný lov," shrnuje doktor Suwit Punnadee z Nadace na záchranu divokých zvířat dva hlavní  důvody, proč se gibboni ze svého přirozeného prostředí ztrácejí. Komerční aktivity v nižiném deštném pralese je připravujํ o jejich domov. Samotný lov pak nabývá  krutých forem. Opice jsou loveni pro masopro využití  v medicině, podobně  jako u jiných druhů je  často zastřelena samice jenom proto, aby si pytláci mohli odnést její  mládata. Přestože všechny č่tyři druhy gibbonů  vyskytující se na uzemí Thajska jsou zahrnuty do seznamu CITES a již jedenáct let je zde zakázán jejich odchyt z volné přírody, nelegální aktivity pokračují. Za zdroj, kde lze získat z některých chráněných druhů  je považován například největší  trh v Bangkoku Chatuchak. 


Mazlíci  z centra


Většina gibbonů, kteří se dostávají do našeho centra byla dříve chována jako domácí mazlíci, nebo byli drženi jako atrakce v různých barech, kde předváděli, jak doká í kouřit cigarety nebo popíjet alkohol," říká doktor Punnadee. Centrum dodržuje nepsanou dohodu s těmi, kteří  se rozhodnout zbavit opice jejich trápení  v zajetí a odevzdají  je odborníkům. Zachovávají  jejich anonymitu, pouze na policii putuje hlášení, že do centra přibyl další exemplář.Pro ty, kte í získají  roztomilá  mládata gibbonů se domácí  hračka může brzy proměnit v přítěž, se kterou si nevědí  rady. Sotva gibboni v šesti až sedmi letech dospějí , mohou se někteří  z nich proměnit v agresivní  jedince, přitom ve volné  přiํrodě se tyto opice dožívají  až třiceti let. Proměna v nezvladatelného jedince vede některé  majitele k tomu, že gibbony nechají  utratit nebo je  uvěznit do těsných klecí.  Smutná existence osamělých gibbonů v zajetí  kontrastuje s jejich rodinným způsobem života na svobodě. 

Nejen správné návyky


"Někteří jedinci se k nám dostávají  ve velice žalostném stavu. U nich je návrat do přírody velice obtížný, téměř  nemožný," dodává  doktor Punnadee. Rehabilitace gibbonů  tak připomíná zápas s větrnými mlýny, do pralesa se vrátí pouze jeden z pěti, ostatní zůstávají  v centru.
ฺUspěch celého programu nespočívá  pouze na tom, nakolik si gibboni znovuobnoví  návyky, které  jim umožní přežํít, ale i to, že  budou umístěni do prostředí, které nebude ohroženo odlesnováním a pytláctvím. Jejich návrat je tak nekonečným procesem, nad kterým dohlížejí dobrovolníci z celého světa i místní  lid้ označ่ovaní jako strážci gibbonů.
Program centra v Phuketu je zaměřen na nejběžnjší z  thajských gibbonů - lara. většina z nich má  světlé  zbarvení, vyskytuje se však i jejich tmavší  varianta. V přírodě  tyto opice dorůstají  až půlmetrové  délky a váhy  okolo šesti kilogramů. 
 


Hledání vhodných párů


Ochrana gibbonů  a jejich návrat do přírody není  pouze thajským unikátem, a tak vycházíme i ze zkušeností  jiných podobných programů," říká  doktor Punnadee. Příchod opic do phuketského centra zacíná  vyšetřením v่četně  testu  na  AIDS. Teprve po propuštní  z karantény je zahajen dlouhodobý proces rozdělený do tří  fází , jehož podstatou je omezení kontaktu s č่lověkem. Návštěvníci centra se tak sice mohou zaposlouchat do hlasových projevů  gibbonů  a obdivovat jejich elegantní  pohyb, k samotným klecím se však nedostanou. Rozlehlý  prostor má  napomoci k zesílení svalstva paží, které jsou základem přesunu gibbonů   v korunách stromů Typický  pohyb, při kterém se opice rozhoupají  na dlouhých pažích a přeskočí na další  větev, je nazýván brachiace. Ve volné přํrodě์ je základem jídelníku gibbonů ovoce, květiny, listy a hmyz, během rehabilitace je obohacen ještě  o vitamíny.
Jedním z ukolů, před kterým odborníci stojí, je sestavení vhodných pár. Mladí gibboni jsou umistovány dohromady, dospělým  je vyhrazena společná klec. První postupné  kroky k návratu do přírody se odehrávají  na některém z neobydlených ostrovů zálivu Phangnga, skutečným cílem celého programu je však uzemí o rozloze čtyřiadvaceti čtverečních kilometrů  na samotném Phuketu. Gibboni se tady vyskytovali ještě před deseti lety. "Chceme je vrátit tam, odkud vyšli," říká doktor Punnadee.   
 


Jedním z ukolů, před kterým odborníci stojí, je sestavení vhodných pár. Mladí gibboni jsou umistovány dohromady, dospělým  je vyhrazena společná klec. První postupné  kroky k návratu do přírody se odehrávají  na některém z neobydlených ostrovů zálivu Phangnga, skutečným cílem celého programu je však uzemí o rozloze čtyřiadvaceti čtverečních kilometrů  na samotném Phuketu. Gibboni se tady vyskytovali ještě před deseti lety. "Chceme je vrátit tam, odkud vyšli," ř íká doktor Punnadee.

Facebook:© 2009 - 2022 Marten & Louis s.r.o.