{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Pohlednice
oblast: Phuket
sekce: Zábava
vydáno: 2.1.2006, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko:Třetí pohlaví

Dokonalá iluze katoey

Je to představení, které vás provede Čínou, zastaví se ve starověkém Egyptě a nechá zazpívat i Tinu Turnerovou. V hledišti mu aplaudují rodiče se svými dětmi. Jenomže Simon kabaret v Phuketu není tak úplně obyčejným kabaratem. Všechny ty půvabné dívky, které po celou dobu baví obecenstvo, totiž nejsou dívkami. 


Původ slova katoey sahá až do časů vzájemného thajsko khmerského ovlivnování, vychází z khmerského doej, odlišní. Thajskými odlišnými jsou transexuálové, transvestité, muži jednající jako ženy.Západní návštěvníky jejich přítomnost a zdánlivé množství katoey, se kterými se setkávají může překvapit. Narazí na ně v úřadech,  na ulicích i v kabaretech. Zlé jazyky ně์kdy dokonce tvrdí, že nejhezčími dívkami v Thajsku jsou muži. K tomu dodejte občasné zprávy o soutěžích krásy, kterou vyhráli muži a je zaděláno na podezřívavou nejistotu a dojem, že nic není takové, jak se na první pohled zdá.  Dojem, že transvestitů je zde více než v Evropě však nelze opříํt o žádnou statistiku. Podle antropologa Andrew Matznera Thajsko patří mezi nevelkou skupinu zemí, kde se jednotlivec nemusí bát skrýt svoji skutečnou identitu, ženské převleky nejsou sankcionovány žádným zákonem a navíc tolerantní buddhismus nechápe homosexualitu jako hřích. Na transvestity je nahlíženo jako na osoby, které se v minulém životě nějakým způsobem provinili a v tom současném za to musí pykat. Více než odsouzení je tedy na místě politování.    

Katoey jako alternativa

Peter Jackson, autor knihy o homosexuálech v Thajsku, se domnívá, že akceptování transvestismu má historické kořeny. Ve společnosti, která odmítala předmanželský sex, představovali možnou alternativu. Pro mladého svobodného muže bylo přijatelnější navštívit některého z katoey než se vydat za svobodnou dívkou, Navíc ve společnosti, která se snažila vyvarovat konfrontace a střetům se vyhnul možným problémům s rodinou dívky. Po svatbě se samozřejmě oč่ekávalo, že novomanžel své kontakty s transvestity přeruší a bude se věnovat již pouze své manželce. Historie a úloha katoey však není dosud důkladněji prozkoumána, a tak není ani úplně vysvětleno to, že v severním Thajsku tito transvestité půobili jako medium během spirituálních seancí.  

 


Krása a talent


"Nemám problém se s nimi přátelit, ale vadilo by mi, kdyby jím byl někdo z mé rodiny," naznačuje thajský student skutečnost, že život transvestitů není zase až tak úplně jednoduchý, jak by se mohlo zdát. Ačkoliv mnozí z nich podstupují operaci na změnu pohlaví, před zákonem zůstávají muži a toto pohlaví je také vyznačeno v jejich občanských průkazech. Stereotypní obraz představuje katoey jako hlučné a násilnické osoby. Media se někdy odvolávají na psychonalytickou teorii z padesátých let dvacátého století, podle které za zrodem transvestita stojí matky v dětství až příliš úzkostlivě se starající o své syny.
Thajská společnost obecně ocenuje krásu a talent a pokud jimi disponují je tomu tak i u transvestitů. Vše však má své meze. V roce 1996 vyhrálo národní šampionát ve volejbalu družstvo složené z transvestitů. v obavě z možných nepříznivých dopadů jim však nebylo umožněno stát se členy reprezentačního týmu. Jejich sportovní sláva však prorazila až na filmová plátna a jejich příběh se pod názvem Satree Lex, železné dámy, stal jedním z nejúspěšnějších snímků domácí produkce. Podle manažera Simon kabaretu Wichana Swaengwonga vůbec nejpřitažlivější transvestité pocházejí ze severu z Chiang Mai. "Když potřebujeme někoho nového, prostě oslovíme členy souboru a oni přivedou nějakého kamaráda, tedy, " opravuje se vzápětí, "kamarádku." Následuje krátký trénink pod dohledem tanečního mistra a může se na scénu.
Soutěže krásy transvestitů jsou oblíbené na thajském venkově, kabarety však dobyly turistická centra. Nescházejí v Bangkoku, Pattayi, Chiang Mai i Phuketu. Nabízejí iluzi, v nichž všichni předstírají, že na podiu tančí dokonalé dívky, zároven však nikdo nezapomíná, že se tyto bezchybné bytosti narodili jako muži a to, co je předváděno je výsledkem operace a maskérského umu. Nahlédnout za tuto iluzi nenechají ani v Simon kabaretu. "Do šatny, kde se účinkující připravují, jsme ještě nikdy nikoho nepustili, tvrdí manažer Swaengwong. Návštěvníkům Simon kabaretu tak zbývá k luštění jedna hádanka. Mezi stoč่lenným souborem má vystupovat také jedna opravdová žena.   

 


Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.