{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
oblast: Ayuthaya
sekce: Zajímavé osobnosti, Dějiny
vydáno: 10.3.2007, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: Vzlet a pád řeckého sokola

Odkud vzešli farangové

V  roce 1675 zakotvila u břehů Ayutthayi anglická loď Fénix. Zajímavější postavou než její kapitán George White však byl jiný muž na palubě, osmadvacetiletý Řek Constantine Phaulkon, který se právě tady odrazil ke skvělému letu zakončenému strmým pádem.

Phaulkon se sice nemohl pochlubit skvělým formálním vzděláním, ale pobral talent na jazyky. O čtyři roky později, se znalostí thajštiny, již byl tlumočníkem ve vládních službách, ale ani tady se jeho dráha nezarazila. Získal důvěru krále Naraie a vytrvale šplhal vzhůru až na pozici toho, kdo byl zodpovědný za zahraniční obchod Siamu a posléze i ministra zahraničí. Nikdy předtím nezastával cizinec v Siamu tak vysoké postavení.
Podnikejte samistoletí.


Podnikejte samostatně

V pozici druhého nejmocnějšího muže království Phaulkon  posunul těžiště vztahů Siamu od Anglické  Východoindické společnosti k francouzskému královskému dvoru.Phaulkon jako sám bývalý nezávislý obchodník podporoval podobné samostatné praktiky u anglických obchodníků na úkor Východoindické společnosti, se kterou se tak dostal v osmdesátých letech do sporů.Nastal čas hledat nové spojence a jimi vyvážit anglický vliv.
25.prosince 1680 vyrazila z Ayutthayi první diplomatická mise do Evropy, svého cíle však nikdy nedosáhla, v bouři se potopila a s ní zmizeli I všichni na její palubě. Vzájemná výměna velvyslanců se tak odložila o čtyři roky, nejdříve do Francie dorazil zástupce Siamu, o rok později francouzský velvyslanec do Siamu.. Obě strany mají zájem na rozvíjení obchodní vztahů, Francouzi by chtěli siamského krále získat pro katolictví, ten to odmítá, ale projevuje zájem o vyslání odborníků na poli architektury a vojenství.

Král na balkónu

První přijetí francouzského velvyslance Chevalier de Chaumonta však mělo neobyklou podobu.  Hrdý Francouz měl pro siamského krále dopis od Ludvíka XIV., nechtěl ho však podle siamského zvyku předávat vkleče. Velvyslanec tedy zůstal stát  a král ho přijal na malém balkónu, odkud však nemohl na dopis dosáhnout. Zápletku vyřešil Phaulkon, který přispěchal a dopis králi donesl.
Mezitím se prohlubuje konflikt s Anglickou Východoindickou společností, která neuznává anglické obchodníky v siamských službách, kteří se tak pokoušejí narušovat její monopol. Aby svůj názor podpořila potopí lod kapitána Whitea, ten na ní vyvěsil vlajku Siamu na Phaulkonovu radu. Pro svého krále má Řek jiné doporučení, vyhlásit Vchodoindické společnosti válku a poskytnout více výhod Francouzům. Phaulkon se mezi nimi stává oblíbeným  a je jmenován rytířem. To samé však nelze říci o Francouzích, kteří jsou v Ayutthayi pro své přezíravé chování velice nepopulární. Z této doby pochází také výraz pro cizince, farang, který měl po dlouhou dobu hanlivý přídech.  


Sokolův konec

Na oblibě však  začíná ztrácet také Phaulkon, k jeho smůle se tak stane ve chvíli, kdy Narai těžce onemocní. Bezmocný král se stává rukojmím v rukou jednoho ze svých generálů, Phra Petraji, který nejdříve zabije jeho syna a poté I dva brat bratry. Phaulkon je obviněn z toho, že se chtěl stát prostřednictvím králova syna skutečným vládcem.
 5. Června 1688 je Phaulkon  v Lopburi po několikadenním mučení  popraven. Do poslední chvíle popírá, že by krále zradil. Král Narai, který je v té době ještě naživu, zuří,ale nemůže nic dělat. Smělý řecký sokol se zřítil k zemi. Král Narai umírá o několik dní později. Po jeho smrti musí téměř všichni cizinci opustit Siam. K obnovení přerušených vazeb dojde až za vlády krále Mongkuta v polovině devatenáctého 


 5. Června 1688 je Phaulkon  v Lopburi po několikadenním mučení  popraven. Do poslední chvíle popírá, že by krále zradil. Král Narai, který je v té době ještě naživu, zuří,ale nemůže nic dělat. Smělý řecký sokol se zřítil k zemi. Král Narai umírá o několik dní později. Po jeho smrti musí téměř všichni cizinci opustit Siam. K obnovení přerušených vazeb dojde až za vlády krále Mongkuta v polovině devatenáctého

Facebook:© 2009 - 2022 Marten & Louis s.r.o.