{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
sekce: Zajímavé osobnosti, Dějiny
vydáno: 10.3.2007, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: Nejznámější Anna siamského krále

Vzpomínky, nebo fikce

Jmenovala se Anna Leonowens, ale dějiny ji znají pod jednoduchým jménem Anna, ke kterému jedním dechem patří dodatek a král. Právě její působení na siamském dvoře, které se stalo námětem pro muzikál I několik filmů, jí učinilo nesmrtelnou. I když skutečnost se od její vzpomínek lišila a v Thajsku ztvárnění jejího osudu bylo zakázáno. 


Podle vlastní verze se narodila v roce 1834 ve Walesu v rodině důstojníka, který krátce po jejím narození byl zabit v akci. Podle historiků přišla na svět v roce 1831 v Indii v rodině britského seržanta a částečně indické matky. Zde se take v osmnácti letech provdala za úředníka Thomase Leona Owense. Rodina se často stěhovala po Asii a při jední ze zastávek v Malajsii na Penangu Owens zemřel a osmadvacetiletá vdova, která si podle manýelova úmrtního listu změnila jméno na Leonowens,  byla donucena si otevřít v Singaporu školu pro děti tamních úředníků. Zde take přijala nabídku siamského konzula stát se učitelkou angličtiny dětí krále Mongkuta, vládce, který se svými 39 manželkami zplodil 82 dětí. Mezi nimi se Anna stala učitelkou I nejstaršího syna Chulalongkorna, který byl v době jejího příjezdu jmenován nástupcem trůnu.   

Skutečnost a fikce

Zatímco v Thajsku jsou dvoudílné vzpomínky anglické učitelky přijímány velice kriticky, v Evropě byly po dlouhá léta přijímány jako skutečnost. Současní historikové však upozorňují na řadu nepřesností a uvádějí příklady mísení skutečnosti a fikce. Annou zmiňovaný příklad mučení a popravy dívky Tubtim sice ukazuje na rozdíl chápání práva různých kultur, ale žádný z cizinců žijící v té době v Siamu ho nezaznamenává. Anna přeceňuje svůj vliv na krále Mongkuta I jeho syna. Siamský panovník musel  k anglické učitelce, které svěči výchovu svých dětí, chovat určitou úctu, vyjádřenou I tím, že ji a jejího syna zmínil ve své poslední vůli, ale určitě ji nepřemlouval, aby neodjížděla. 


Anna Fosterová


Podobně přehnaný je I vliv na prince Chulalongkorna, se kterým se již s jako Ramou V. setkala po třiceti letech v Londýně. I Když historikové připouštějí, že výchova v podobě knihy Chaloupka strýčka Toma, mohla být inspirací pro budoucího reformní kroky Ramy V. zahrnující mj. I zrušení otroctví. Po svém odjezdu ze Siamu v roce 1867 se Anna usadila v Kanadě, kde take v roce 1916 zemřela. Její vzpomínky se v roce 1944 staly základem úspěšné novely Margaret Landonové, zpracované do filmu Anna a král Siamu a muzikálu Král  a já. V roce 1972 vznikl televizní serial a v roce 1999 film Anna a král, kde anglickou učitelku ztvárnila Jody Fosterová.   
 

Facebook:© 2009 - 2022 Marten & Louis s.r.o.