{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
sekce: Zvyky
vydáno: 10.4.2007, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: Wai - thajský pozdrav

Nejbezpečněji pro mnichy a staré lidi

Je to možná jeden z nejpůvabnějších pozdravů na světě. Ale není to pozdrav rovných. Thajský wai.

Lehce skloníte hlavu, sepnete dlaně a zvednete je někam k bradě. Thajského pozdravu, wai, si všimne každý, již nikoliv každý zaznamená, že není wai jako wai.
 


Král nezdraví


Kořeny tohoto pozdravu jsou zřejmě obdobné jako stály u zrodu evropského potřásání si rukou. Otevřené ruce ukazovaly – nemám zbraň. Ale zatímco evropský pozdrav se odehrává mezi rovnými, u wai tomu tak není. Zatímco lidé, kteří stojí na stejném společenském žebříčku nebo ti, kteří se právě potkali a zatím ještě nejsou schopni si druhého ještě někam zařadit, nezvednou sepnuté ruce výše než k bradě, podřízený při setkání se svým nadřízeným s nimi dosáhne až někam nad nos a uctivě skloní hlavu podle přímé úměry, čím více skloněná hlava, tím větší respekt. Odpovědí jsou sice podobně sepnuté ruce, ale nadřízený svoji hlavu vůbec neskloní. Výjimkou z tohoto pravidla je thajský král, který wai používá pouze při setkání s mnichy.
 

Pozdrav pro Buddhu


Pro mnichy nebo sochy Buddhy v klášterech je určen zvláštní pozdrav. Začíná jako běžný wai v kleče, při němž muži sedí na patách a ženy s nohama na stranu, poté se sehnou co nejníže k podlaze a ještě předtím než dosáhnou hlavou k podlaze, dotknou se jí dlaněmi, nejprve pravou, vrátí se do původní pozice a vše opakují třikrát. V zjednodušené podobě prostého wai Thajci spínají dlaně jako výraz úcty k posvátným místům. Pokud tak činí spolucestující v autobuse, můžete to považovat za půvabný kolorit, poněkud odlišné pocity asi budete mít, když se pustit volant a vzdát úctu některé z četných svatyní rozhodne  řidič taxíku.
Zatímco Thajci do tajů jemných odstínů wai pronikají od dětství, pro cizince jsou všechny jeho finesy tak trochu bludištěm. Kulturně odlišně pojímaná rovnost a demokratičnost vede k tomu, že sepnutýma rukama zahrnou každého od číšnic přes prodavačky textilu, čímž ovšem jenom v těch, kterým je adresují, vyvolají rozpaky a sami sebe postaví do role podivína. Nejbezpečnější je vyhradit wai pro mnichy a staré osoby, pokud jejich sociální postavení není zřetelně nižší než vaše. Wai tak není určen ani číšnicím, ani prodavačkám, ani dětem, ve všech případech si vystačíte s úsměvem. Pokud vás překvapí, že výrazně mladší Thajci při setkání s vámi na wai zapomínají, nepovažujte to za projev nějaké nezdvořilosti, z četných filmů totiž vědí, že Evropané se přece zdraví podáním rukou.    

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.