{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
sekce: Zvyky
vydáno: 10.4.2007, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: Řeč těla

Pozor na hlavu, ruce, nohy

Hlava je nejposvátnější částí těla, nohy jsou zase nejméně důležité a nejšpinavější. Pokud se vám zdá, že dostat se do střetu s těmito poměrně nekomplikovanými pravidly je vyloučené, věřte, že to může být snazší než si myslíte


Především, spousta aktivit se v Thajsku odehrává na zemi. Cítíte nutkavou potřebu zavítat na toaletu a cestu k ní vám neprodyšně uzavírají skupinky zabydlené  na rohožích. Chystáte se opustit veřejný park a všude kolem vás posedávají rodinky, které si zde uspořádaly nedělní oběd. V přeplněném vlaku se prodíráte ke svému zavazadlu mezi o hlavu nižšími Thajci. Unaveni celodenním trmácením  po památkách si konečně najdete pohodlné místo v některém z chrámů, pohodlně se opřete o stěnu a natáhnete nohy, přímo směrem k Buddhově soše. Stačí málo a porušili jste všechna pravidla řeči těla. Zapomeňte na to, že budete někoho překračovat nebo mu klepat na hlavu, anglické excuse me, je široce srozumitelné, pokud chcete být ještě stylovější můžete se  v případě, že vám cestu uvolní starší osoby,  ještě mírně sklonit. A v chrámu patří nohy na stranu. Pokud se nechtěně dotknete něčí hlavy, můžete také požádat o prominutí, ale omluvný úsměv je také dostatečný.
Omluvu v Thajsku uslyšíte rozhodně častěji než poděkování. V extrémní podobě se v minulosti i popravčí omlouval za to, že svým mečem se chystá dotknout posvátné hlavy odsouzeného. Poddaní jako výraz oddanosti a úcty se přibližovali ke svému panovníkovi po kolenou a kladli tak nejposvátnější část svého těla níže než jeho nohy. Nohy na stole jsou výrazem hodně veliké nezdvořilosti a zamířit jimi přímo na hlavu, to snad raději ani nezkoušejte.   
 

Ruce u těla


Pro ruce je nejbezpečnější poloha podél těla, což zejména temperamentnějším povahám a národům může činit potíže. Na předměty lze, s výjimkou Buddhových podobizen a soch, ukázat prstem. Označení lidí je lepší provést slovně. Odpor k ukazování přímo na osoby má údajně kořeny v minulosti, kdy po dobytí určitého území bylo mezi poraženými takto značeno několik osob, které byly pro výstrahu potrestáni. Odtud prý i zvyk označovat dívky v masážních salonech čísly a vyhnout se tak ukazování. V restauracích přivoláte personál slovem nong, znamenající mladší bratr nebo sestra, případně khun khrap. Netleskejte, nelouskejte prsty, pokud chcete použít ruce vztyčíte pravou ruku lehce před sebe s dlaní otočenou dolů a pozornost přivoláte několika rychlými pohyby dlaní směrem k tělu.Jestliže někomu chcete něco podat využijte pravou ruku, Rozhodně žádné předměty neházejte a už vůbec ne takové na nichž je podoba Buddhy. 
  

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.