{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
sekce: Zajímavé osobnosti, Dějiny
vydáno: 1.7.2007, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: Král a cizinci

Narai Veliký

Osud vyslal krále Naraie do časů, kdy musel balancovat na hraně vyvažování zájmů vlastní země a expanzivních  chouteki cizinců. Za jeho vlády zaujali cizinci u dvora významné postavení, po jeho smrti ze Siamu na dlouhou dobu zmizeli.

Naraiova cesta na královský trůn ve zkratce popisuje časy, kdy vládcové často uchopovali moc za pomoci násilí. Jako syn krále Prasat Thonga  nejdříve svrhnul svého bratra Chaie, nejstaršího syna zesnulého panovníka, a nahradil ho svým strýcem. Ale ani toho nenechal na trůnu se dlouho ohřát a také jeho odstranil.  V roce 1659 se ve svých třiceti letech stal Narai vládcem Ayutthayi. Podle dobového svědectví byl král podrůměrné výšky, ale statné postavy. Jak si poznamenal jeden z evropských misionářů jeho jednání  je plné laskavosti,není přívržencem válek, ale když musí bojovat, žádný z východních monarchů nemá větší touho po dobytí slávy. Většinu svého času tráví na lovu slonů nebo ve svém paláci při řešení státních záležitostí. 
 

Co s cizinci?


Když v roce 1661 Narai napodruhé ovládl Chiang Mai a oženil se s dcerou místního vládce, vyřešil tak problém se zabezpečením severní hranice a zároveň si uvolnil ruce, aby se mohl soustředit na to, jak naložit se stále četnějšími cizinci. Narai se pokoušel najít protiváhu k výsadnímu postavení Holanďanů. O něm svědčí i dohody, podle kterých pokud některý z Holanďanů spáchal zločin, mohl být postaven pouze před holandský soud.  Vyvážením tohoto vlivu měly být dohody s Angličany, Portugalci a Francouzi. Když však Narai udělil Angličanům některá obchodní privilegia, zareagovali na to Holanďané blokádou Ayutthaye.Narai si pak jako své další sídelní město zvolil Lopburi, kde si s  francouzskou pomocí nechal postavit palác nesoucí stopy evropského vlivu.
 
 


Siam a pád Bastily


Francouzi zaujímali mezi Evropany přicházejícími do Ayutthayi výjimečné postavení.  Francouzským jezuitům bylo povoleno se ve městě  usadit, král společně s nimi pozoroval zatmění slunce.Na francouzskou diplomatickou misi, která se u jeho dvora objevila v roce 1673, odpověděl o sedm let později reciproční siamskou delegací, která se však ztratila někde u Madagaskaru. Mise z roku 1686 již byla mnohem úspěšnější a do Francie dorazila. Exoticky vyhlížející cizinci zde vzbudili značný rozruch, o sto let později pak jejich výprava nechtěně zasáhla do francouzských dějin. Mezi dárky, které přivezli , byla i děla, která díky své funkčnosti byla  použita při dobývání Bastliy.
Francouzi se však pokoušeli do siamských záležitostí zasahovat  cílevědomě, zejména na základě přesvědčení, že Narai je ochoten přestoupit ke křesťanství. Shodou okolností ve stejnou dobu se perský šáh snažil získat krále pro islám. Francouzi doufali ve spojenectví Naraiova blízkého důvěrníka, Řeka Phaulkona, který se na královském dvoře těšil mimořádnému postavení. To ilustruje i drobná epizoda, kdy při přátelském boxerském mači jeden ze zápasníků Phaulkona zranil . To krále rozzuřilo natolik, že chtěl nechat mladíka popravit a od jeho úmyslu ho odradila až přímluva princezny  Dusit. Ironií dějin se příliš horlivý boxer se později l sám stal králem Ayutthayi, přezdívaným král Tygr, a jeho vláda přinesla jedno z nejtemnějších období Siamu.  
lVzrůstající vliv cizinců však vzbuzoval i mnohem vážnější obavy, které přispěly k formování  proticizinecké aliance. Těžce nemocný Narai již nedokázal Phaulkona chránit. Vlivný Řek byl popraven a po smrti Naraie  cizinci ze Siamu odešli. Francouzská epizoda však přetrvala dodnes v podobě označení, které Thajci používají pro cizince ze Západu – farang.   

 

Vzrůstající vliv cizinců však vzbuzoval i mnohem vážnější obavy, které přispěly k formování  proticizinecké aliance. Těžce nemocný Narai již nedokázal Phaulkona chránit. Vlivný Řek byl popraven a po smrti Naraie  cizinci ze Siamu odešli. Francouzská epizoda však přetrvala dodnes v podobě označení, které Thajci používají pro cizince ze Západu – farang.

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.