{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
sekce: Bezpečnost pobytu
vydáno: 3.10.2007, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: Co můžete očekávat od velvyslanectví

Pomoc, nikoliv peníze

V případě nouzové situace máte možnost obrátit na české velvyslanectví. Její poskytování  je důležitou součástí činností konzulárních úřadů a pro tento účel má  zřízenu nepřetržitou  služba. Pomoc, kterou můžete na velvyslanectví očekávat, však má své hranice.


Nouze není výlet  

Pomoc v nouzi vymezuje ministerstvo zahraničních věcí jako způsoby  způsoby řešení situace občana České republiky,  který se ocitl v nouzi v zahraničí hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní  svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a  jestliže není schopen řešit tuto situaci bez pomoci.
Za stav nouze ministerstvo nepovažuje  situace, kdy český občan cestuje bez toho, že by měl   dostatek  finančních  na pobyt a návrat do České republiky. V takovém případě nemůžete očekávat ze strany ambasády žádnou finanční výpomoc, obdobný přístup uplatňují i velvyslanectví jiných států.
Získat půjčku v případě ztráty peněz lze pouze za zcela mimořádných a výjimečných okolností. Velvyslanectví zpravidla okradeným doporučuje, aby využilo služeb některé ze specializovaných agentur jako je Western Union, jejichž prostřednictvím mohou přátelé nebo příbuzní velice rychle poslat potřebnou částku. Výhodou těchto agentur je jejich rychlost a rozsáhlá sít poboček,   daní za stav nouze jsou vyšší poplatky a nevýhodný bankovní kurz.
Méně často formu představuje  doplňkový  prodej valut, které vám velvyslanectví vyplatí poté, co vaši přátelé nebo příbuzní složí odpovídající částku na  účet  Ministerstva zahraničních věcí. Velikost této částky slouží pouze k zajištění návratu domů,  nikoliv  na prodloužení pobytu v zahraničí.

Když jste okradeni

Při okradení nebo ztrátě cestovních dokladů vám velvyslanectví  na 
základě protokolu policie  vystaví  náhradní pas s mozenou časovou platností určený k jednotlivé cestě, většinou návratu do České republiky. Ve vlastním zájmu byste měli s velvyslanectvím spolupracovat, zejména poskytnutím všech udajů nutných k ověření totožnosti a státní příslušnosti.
V případě havárie nebo hospitalizace můžete očekávat od velvyslanectví zejména pomoc ve formě zprostředkování komunikace , informování vašich příbuzných, zprostředkování kontaktu na místního advokáta nebo zdravotní pojištovnu. Nemůžete očekávat, že velvyslanectví  za vás zaplatí účty,  letenky na cestu domů nebo poskytne přímou právní pomoc a bude zasahovat do soudního řízení.


Cizinci jako Thajci 
V případě zadržení nebo uvalení vazby je vaším právem  požádat o       spojení s českým velvyslanectvím, které vám poskytne  informace o vaší  právní situaci,  prostředkuje  kontakt na místního advokáta a pomůže  v komunikaci s místními úřady. V pravomoci velvyslanectví není zajistit vaše propuštění, zabránit  deportaci,vměšovat se do soudního řízení a  do thajské imigrační politiky,poskytovat právní rady a provádět vlastní vyšetřování,pátrat po pohřešovaných osobách, nebo zajistit  v nemocnicích a vězeních lepší zacházení nebo péči než je ta, která je poskytována thajským občanům.
Thajsko a Česká republika  mají uzavřenou smlouvu o vzájemném vydávání odsouzených, celý proces vydávání však trvá déle než rok a pachatelé menších trestných činů si je tak musí odpykat přímo v Thajsku .
                              
                            
 

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.