{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Pohlednice
oblast: Severovýchodní Thajsko
sekce: Dějiny
vydáno: 15.11.2007, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: Vesnice, která přepisoval a dějiny

Malý pád pro člověka, velký pro lidstvo

Kdyby v roce 1966 mladý americký sociolog, provádějící výzkum v oblasti Ban Chiangu, nezakopl o vyčnívající kořen, mohl být svět ochuzen o nález, který změnil dějiny archeologie.


Kruhy, mezi kterými Američan při své pádu přistál, se ukázaly jako hrdla zakopaných nádob. Opravdové překvapení pak odborníky čekalo, když Thajsko odeslalo vzorky nálezů z Ban Chiangu k prozkoumání na univerzitu v Pennsylvanii. Závěr amerického rozboru zněl, nádoby pocházejí z období tři tisíce let před naším letopočtem, to by znamenalo, že Thajsko otevřelo dobu bronzovou, sedm set let před Mezopotámií. I když později použité metody dataci posunuly do období 2000 před naším letopočtem, přesto opravily pohled na území dnešního Thajska jako zcela nevýznamného regionu ve srovnání s velkými civilizacemi indickými a čínskými.
Zvládnutí technologie výroby a zpracování bronzu staví primitivní společnosti  před obtížně zvládnutý úkol, proto je spojováno především s existencí měst a království.Celá krajina okolo Ban Chiangu přitom nijak nenasvědčuje tomu, že právě tady se mohla rozvíjet vyspělá civilizace. Dnes je tento kout v provincii Udon Thani, a s ním i celé severovýchodní Thajsko, Isan, nejméně rozvinutým regionem. Před tisíci lety tomu však mohlo být jinak, zvláště když další nálezy potvrdily skutečnost, že předměty nebyly do Ban Chiangu přivezeny, ale všechny byly vyrobeny přímo na místě, lidmi, kteří zde pěstovali rýži a domestikovali zvířata.
Do rukou archeologů se dostaly i další starodávné předměty, šperky, zbraně a také bohatě geometricky zdobené nádoby, jejichž kopie nabízejí obchodníci po celém  Ban Chiangu. Dosavadní výzkumy potvrdily, že svého vrcholu dosáhla kultura z Ban Chiangu na přelomu našeho století, nenašly však zatím odpvěď na  otázku, co s touto společností stalo.     

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.