{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Průvodce
sekce: Jazyk, Slovníček
vydáno: 4.12.2007, autor: Pavel Zvolánek

Thajský slovník 2.

C - D

Naučit se alespoň základům thajštiny je pro cestování po Thajském království velice vhodné, ale ne nezbytné. Pochopitelně, čím lépe jazyk zvládnete, tím blíže se dostanete k thajské kultuře a lidem. Cizinci mluvící perfektně thajsky jsou vzácní, takže znalost byť i jen několika slov v jejich vlastním jazyce na Thajce velice zapůsobí.  

Vaše první pokusy mluvit tímto jazykem se pravděpodobně setkají se smíšenými úspěchy, ale stojí to za námahu. Při učení nových slov nebo frází pečlivě naslouchejte jak Thajci používají různé tóny - rychleji je tak pochopíte. Při svých jazykových pokusech se nenechte odradit smíchem. Toto zjevné pobavení je výrazem ocenění. Pro cestovatele, ať mladé nebo staré, je zvláště výhodné setkání s thajskými studenty a vysokoškoláky. Ti stejně jako obchodníci, státní zaměstnanci atd., velice stojí o komunikaci s návštěvníky z jiných zemí. Dorozumět se s nimi není obtížné, protože si chtějí vyzkoušet svoji angličtinu a na oplátku vás ochotně naučí užitečná thajská slova a fráze.          
 
 
 

čá (chaa) - čaj; také nám čá
čá manáo - čaj s citronem
čáng - slon
čajhát (chaiháat) - pláž; také hát
čao bán (chao baan) - vesničan
čáo lé (chao leh) - mořský národ, mořský člověk. Zvláštní etnikum, překládáno často jako mořský Cikán; také čáo nám (chao naam)  
 

čáo ná (chao naa) - rolník
čedý (chedi) - z pálijského cetiya; stúpa (pagoda); posvátná stavba nad Buddhovou relikvií nebo jiným posvátným předmětem
čón - lžíce
čud - šaty, oděv
čud vaj nám - plavky     

džaké - tradiční thajský třístrunný hudební nástroj
džátaka (jataka) - příběhy z Buddhových minulých životů; také čad ók (chaadok)
džín (jiin) - čínský; khon džín - Číňan
dén tháng (doen tang) - cestovat
dój - hora (v severních oblastech), jinak khao, phúkhao
džangvat (jangwat) - provincie  
 

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.