{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
sekce: Dějiny, Zajímavé osobnosti
vydáno: 14.2.2008, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko:Odkud vzešla thajská monarchie

Cesta k dynastii Chakri

Současný thajský král je nejen nejdéle vládnoucím monarchou současného světa, ale bez nadsázky ho lze také označit za panovníka nejoblíbenějšího. Jako devátý vládce dynastie Chakri završuje leckdy klikaté cesty, kterými thajská monarchie prošla.

Thajská monarchie  se vyvinula z principů domorodého vedení. Vládcové prvního thajského království Sukhothaje představovali  princip panovníka, který má blízko k lidu. Nápis z roku 1292, považovaný za zakladatelský akt thajského národa,  vykresluje   Sukhothaj jako vzkvétající království plné ryb a rýže. V časech považovaných za  zlaté období domácích dějin,   je možnost obchodovat otevřena pro každého. Všechny spory moudře rozsoudí spravedlivý vládce, u jehož brány visí zvon, na který může zazvonit ten, komu se stala křivda a předstoupit před krále.


Od boha k Chakri

Představu krále jako moudrého otce přístupného radám vystřídala  Ayuthaya podobou vládce- boha,  svaté osoby a objektu bázně a úcty.  Představy, vycházející z konceptu khmerského Angkoru, uvedl v život král  Borommatrailokanat, vládnoucí v polovině patnáctého století.  Zákon o občanské hierarchii  stanovil  postavení  každého jednotlivce ve společnosti. Jednotlivé  vrstvy odlišovalo hodnostní označení,sakdi na. Vlastnictví půdy určovalo postavení člověka a od něho se odvozovalo vše včetně trestů, člen královské rodiny odsouzený k trestu smrti tak byl posazen do pytle a ubit holemi ze tantálového dřeva nebo ušlapán bílým slonem. 
Svoji autoritu vládcové Ayuthayi odvozovali od ideálních vlastností, kterými měli být obdařeni, proto, že díky jejich příkladu celá země mohla prosperovat. A zatímco bohům byla vyhrazena vláda nad vesmírem, jim bylo vyhrazeno spravovat zemi.Záznamy evropských obchodníků ze sedmnáctého století popisují  moc vládců Ayuthayi jako absolutní a způsob jejich uctívání kladou nad uctívání bohů.
Z trosek Ayuthayi, vypleněné barmským vpádem v roce 1767, thajskou monarchii pozvedl generál Taksin, syn čínského otce a thajské matky, kterému v dětství bylo předpovězeno, že se stane králem.Dlouhé vyčerpávající boje si však na něm  vybrali daň v podobě fantasktních představ, kterým v závěru svého života propadal. Když se začal dožadovat projevů úcty ze strany buddhistických mnichů, byl odsouzen k trestu smrti a popraven.Jeho nástupce a přítel z dětství, také jemu byla prorokována královská budoucnost, se stal prvním vládcem poslední z osmi dynastií, vládnoucí v Thajsku, dynastie Chakri.
Vládcové nové dynastie přijali označení Rama, podle hinduistického boha, a zpočátku navazovali na zničenou Ayuthayu, odkud byly přiváženy cihly na stavby budov v nové metropoli Bangkoku
 

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.