{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
sekce: Zvyky
vydáno: 4.4.2008, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: Obřad wai kru

Den učitelů v thajské škole

Uniformy, společný zpěv státní hymny, povinný skauting. Nejenom tím se thajské  školy liší od toho, co známe od nás. Součástí vyučování je také rituál s dávnou tradicí  nazývaný wai kru . Ten je obdobou našeho dne učitelů, ale v ryze thajské podobě. 

Povinná školní docházka v Thajsku trvá devět let. Pokud žáci chtějí pokračovat ve studiu ještě další tři roky tak mohou činit bezplatně. Stupeň odpovídající šesti třídám naší základní školy je nazýván Prathom  , dalších šest let pak Mathayom. Školní rok je v Thajsku je rozdělen do dvou semestrů po osmnácti týdnech, a tak do výuky také někdy zasáhne i období dešťů. Pokud není škola právě vyplavena, vše plyne v obvyklých kolejích. Většina předmětů se od českých škol příliš neliší, některé aktivity bychom však spíše hledaly až v čase po skončení vyučování. Skauting je povinný pro chlapce i děvčata. Pro tyto hodiny je také určena zvláštní uniforma, kterou si musí žáci zakoupit. Výuka vaření by české školáky asi nezaskočila. Thajskou specialitou je však zdobení ovoce. Toto umění kdysi udržovaly dívky na královských dvorech, dnes alespoň základními znalostmi disponuje řada Thajců. Získanou trpělivost a pečlivost  lze zužitkovat ve dni, který se nazývá wai kru a je místní obdobou našeho dne učitelů. 


Panu učiteli s úctou
 
 V různých školách wai kru  odehrává různým způsobem, jedno je však pro všechny společné – vždy připadá  na čtvrtek. Vysvětlení musíme hledat u jazykovědců i astrologů. V thajštině má čtvrtek stejnou podobu jako jméno planety Jupiter, která je spojována se znalostmi a schopností koncentrace. Kořeny celé ceremonie leží v dobách, kdy jedinými centry vzdělávání byly kláštery a děti v tento den přinášely buddhistickým mnichům malé  zlaté misky, do kterých dávaly květiny. Stejný byl i do současnosti přetrvávající slib být dobrými žáky,s dobrým chováním a loajalitou k národu, náboženství a králi.
Výzdoba darů, které žáci odevzdávají svým učitelům má svůj symbolický význam. Rýže absorbující během pražení teplo se  chová jako žáci, kteří podobným způsobem budou ve škole nasávat nové poznatky. V tomto případě to platí doslova,thajské školy nejsou pověstné svoji tvořivostí, ale základem  je především učení se nazpaměť Hojně používanou je také rostlina, která je  v thajštině nazývaná makeu a symbolizující respekt. Předtím než vydá své plody sklání se k zemi, a tak také žáci,kteří se pokloní svým učitelům později sklidí plody svých znalostí. Ačkoliv by se podle úcty, kterou během wai kru  žáci vzdávají svým učitelům,  mohlo zdát, že thajská škola je především kázeň, řád a disciplína, není to tak úplně pravda. Tělesné tresty jsou ve školách zakázány, přesto někteří učitelé občas sáhnou po rákosce. A svým temperamentem se thajské děti rozhodně neodlišují od svých vrstevníků z jiných částí světa. A to přesto, že pro mnoho z nich vyučování nekončí ani s posledním zvoněním, Čeká na ně velice rozšířené doučování,  kdy se již za peníze snaží dohnat to, co se měli zadarmo naučit ve škole.       
 
 
 

 Ačkoliv by se podle úcty, kterou během wai kru  žáci vzdávají svým učitelům,  mohlo zdát, že thajská škola je především kázeň, řád a disciplína, není to tak úplně pravda. Tělesné tresty jsou ve školách zakázány, přesto někteří učitelé občas sáhnou po rákosce. A svým temperamentem se thajské děti rozhodně neodlišují od svých vrstevníků z jiných částí světa. A to přesto, že pro mnoho z nich vyučování nekončí ani s posledním zvoněním, Čeká na ně velice rozšířené doučování,  kdy se již za peníze snaží dohnat to, co se měli zadarmo naučit ve škole.  

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.