{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Pohlednice
oblast: Severovýchodní Thajsko
sekce: Dějiny
vydáno: 1.5.2008, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: Země dinosaurů

Roviny Isanu

Khoratské plato tvoří rozsáhlá nezalesněná rovina, která se geologicky zrodila přibližně ve stejnou dobu jako Himaláje. Severovýchodní kout Thajska se svojí krajinou  stereotypně pokrytou rýžovými poli se po dlouhou dobu potýká s problémem, jak k sobě přilákat pozornost turistů. Nyní by se vše mohlo změnit, zásluhou dinosaurů. 


Dějiny thajské paleontologie začínají v roce 1916 nálezem zkamenělin ryb, skutečný impuls však tato věda v Thajsku získala až o šedesát let později, kdy uranový průzkum jako vedlejší produkt své činnosti odhalil kost dinosaura v oblasti Phu Wiangu v provincii Khon Khaen. V Phu Wiangu sice vyrostl první dinosauří park v jihovýchodní  Asii, ale zajímavějším se ukázalo náleziště v sousední provincii Kalasin. Také tady začalo vše náhodou, kost, nalézající se ve sbírce opata místního kláštera Sakkawan,  byla identifikována jako dinosauří, nebylo však jasné,odkud pochází. Záhadu objasnil o šestnáct let později   místní mnich a vodní eroze, která vydala na světlo další část těla pravěkých ještěrů. Úpatí nedalekého kopce Phu Kum Kao se ukázalo jako hodně vydatné náleziště, hned následující rok zde bylo objeveno na 630 kostí,  mezi nimi i dosud nejkompletnější skeleton dosud  pocházející z  Thajska patřící druhu Phuwiangosaurus sirindhornae. Býložravec dosahující délky patnácti až dvaceti metrů, který žil před sto třiceti miliony lety, byl pojmenován po thajské princezně Sirindhorn stejně jako celé muzeum, které v místě nálezů vyrostlo.    

Dům plný dinosaurů

Muzeum Sirindhorn voní novotou a účelností jedenácti milionů dolarů použitých na jeho stavbu.Záda mu kryje kopec Phu Kum Kao a u vchodu návštěvníky vítá šestimetrový Siamotyrannus isanensis, svým vzhledem dokonale naplňující  pojmenování, které pro dinosaury zvolil profesor Richard Owen , vycházející z řeckých slov deinos sauros, strašný  ještěr. Jeho stáří je odhadováno na stotřicet milionů let, živil se zvířaty a jeho vývoj zůstává záhadou. Jedním ze smyslů muzea je přispět svým dílem k rozluštění podobných hádanek. Bezbarierovým přístupem se jeho návštěvníci dostanou do moderně pojaté expozice naplněné modely a přes sklo mohou nahlédnout do laboratoře zkoumající pozůstatky po těchto tvorech, kteří dosahovali průměrné váhy okolo 850 kilogramů a jejichž nejmenší druhy přesahovaly svoji velikostí dvě třetiny dnešních savců.  Isanosaurus attavipachi,nejstarší ze  sauropodů nalezených v Thajsku se svými rozměry vyrovnal  několika  slonům.  
 

Prehistorické hádanky

Na Zemi se dinosauři objevili asi před 230 miliony lety, vyhynuli před pětašedesáti miliony lety. Jejich pozůstatky se nacházejí na všech kontinentech, v dřívějších dobách byly považovány za stopy po neznámých obrech nebo dracích. Poprvé byly formálně popsány v sedmnáctém století, vědecky v roce 1824. Dosud bylo objeveno  na pět set druhů, na základě dvou tisích kostí nalezených v Thajsku k nim přibylo pět zcela  nových , Phuwiangosaurus sirindhornae, Siamosaurus suteethorni, Siamotyrannus isanensis, Isanosaurus attavipachi a Psittacosaurus sattayaraki.  Osm set kostí , uskladněných v muzeu Siridhorn, je největší kolekcí v celé jihovýchodní Asii.
 Vědci se zkoumáním dinosaurů snaží nalézt odpověď i na otázky spojené se  způsoby přizpůsobování se měnícím se klimatickým podmínkám. Severovýchodnímu Thajsku však mohou dinosauři pomoci hned a zcela hmatatelným způsobem,  jako novodobý jurský park, který přiláká turisty i do tohoto zatím opomíjeního regionu.   
 
 


 

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.