{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
oblast: Severovýchodní Thajsko
sekce: Dějiny
vydáno: 1.5.2008, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: Jurský park pomohl i zájmu o dinosaury

Rozhovor s thajským paleontologem

Téměř sto let se pokoušejí thajští paleontologové zkompletovat obraz své země v prehistorických dobách.  Dr. Varavudh Suteethorn Patří nejúznavanější odborníky tohoto v Thajsku  stále se ještě rozvíjejícího oboru.   


Kde v Thajsku fosilie dinosaurů nacházíte?

V  Thajsku jsme  dinosaury objevili  již před více než třiceti lety, jejich kosti jsme začali nacházet v různých lokalitách severovýchodního Thajska. Máme i několik nálezů ze severu a jihu země, ale nejvíce fosilií  pochází ze severovýchodního Thajska, kde  se nacházejí v říčních usazeninách.

Kolik dinosaurů jste již objevili?

Je jich mnoho, ještě jsme je nespočítali. Máme více než 100 lokalit, kde nacházíme fosilie.Zatím jsme identifikovali pět nových druhů a pravděpodobně ještě čtyři další brzy identifikujeme.Thajští dinosauři se od dinosaurů pocházejících z jiných částí svět a odlišují zřejmě proto, že žili v odlišné části kontinentu nebo v jiné době. Tyto odlišnosti pro nás znamenají, že jde o nový druh.   

 

Jakým způsobem nově objeveným druhům vybíráte jejich jméno?

Když identifikujeme nový druh obyvykle pro jeho pojmenování používám elokalitu, nebo jméno toho, kdo ho našel  nebonějakým významným způsobem  podporuje náš výzkum. Jeden z dinosaurů tak byl pojmenován podle princezny Sirindhorn, která se o celý výzkum velice zajímá,náš projekt podporuje a místa, kde provádíme náš výzkum, již několikrát navštívila.

Zajímají se Thajci o dinosaury?

Thajci se o dinosaury velice zajímají, zejména po uvedení filmu Jurský park, kdy najednou vidí, že stejné dinosaury, jaké viděli ve filmu, nacházíme i tady. Snažíme se je vzdělávat již od dětství, během prázdnin školákům ukazujeme , jak  paleontologové provádějí výzkum. Aby věděli, co je pro nás  důležité a  rozuměli, že pokud nějakou kost objeví a prodají ji , přicházíme tím o cenné informace. Doufáme, že se děti začnou o paleontologii  zajímat  a v budoucnu ji třeba budou i studovat. 
 

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.