{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Články, reportáže, rozhovory
sekce: Svátky a festivaly
vydáno: 1.12.2004, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: Loy Krathong

Svátek zářících svící

Vodní hladinu osvětlují mihotavé plameny tisícu svíček, vzduch nasycuje vůně vonných tyčinek. Břehy jsou plné lidí svírající lodky vyrobené z banánových listu. V tiché modlitbě si žádají odpuštění nedávných hříchu a vyplnění tajných přání. Je úplněk dvanáctého lunárního měsíce a Thajsko se schází k oslavě jednoho ze svých nejoblíbenějších svátku Loy Krathong. Na severu v Chiang Mai lodky pouštěné po řece obohacuje vypouštění balonů, nejvelkolepěji je však Loy Krathong slaven v Sukhothaji.


Sukhothajska éra nepřetrvala dvě století, přesto je považována za zlatý věk thajských dějin. Když Sukhothaj upadla do bezvýznamnosti zanechala po sobě theravadový buddhismus uvedený do země mnichy z cejlonu, základy moderní abecedy, sjednocený thajský národ i stavby natolik impozantní, že je UNESCO zařadilo na svuj seznam světového dědictví.S větou o vodách oplývající rybami a pole plné rýže se thajské děti setkávají ve škole.Odkazuje k vládě nejvýznamnějšího ze sukhothajských panovníku Ramkhamhaenga, který navázal na odkaz princu dvou malých thajských království, kteří v roce 1238 dobyli havní khmerské sídlo v regionu. Ramkhamhaenga si vysloužil proslulost již jako devatenáctiletý, když v duelu na svém slonovi porazil nepřátelského velitele. Jeho vláda se vyznačovala benevolentností a snahou o omezení božského kultu vládcu včetně často zminovaného zvonu, na který mohl zazvonit každý, kdo měl nějaký spor a mohl se tak setkat s panovníkem. 
Z malého království na centrálních pláních vyrostla Sukhothaj v říši s celothajským rozmachem. Její upadek je spojen s nastupem další silných vladcu, zatímco sukhothajší panovníci namísto upevňování vlastní moci upřeli svoji pozornost především na náboženské otázky. Přibližně okolo roku 1320 Sukhothaj pozbyla svého významu. Zustal však po ní komplex staveb ještě dnes dávající představu o mohutnosti této říše. Chrámy, sochy buddhu, stupy, město ve městě, jakým je wat Mahathat, kanály a vodní plochy poskytují ideální kulisy pro Loy Krathong.
A zatímco oblohu brázdí ohnostroje a Wat Mahathat je místem ouzelného představení světlo a zvuk, na svoji vodní sukhothajskou pout se vydávají tisíce loděk.


Původ loy krathongu


Podle verze zaznamenané králem Ramou IV. v roce 1863 spadá puvod Loy Krathongu do doby vlády buddhistického panovníka Somdet Phra Ruanga, ktery se před sedmi sty lety oženil s puvabnou a chytrou dívkou Nopamas z brahmánské rodiny.Krátce po svatbě král požádal svoji manželku, aby se s ním zučastnila oslav vodního svátku Kathin. Nopamas se sice provdala za buddhistického panovníka, ale nechtěla zapomenout na hinduistickou tradici své rodiny,která na konci roku připravovala obětiny, aby získala odpuštění za hříchy nashromážděné během roku. Nopamas si tajně připravila krathong, lod z banánových listů ozdobenou rýží, květinami, papayou, vonnými tyčinkami. Krathong vzbudil pozornost i samotného panovníka, který se však ocitl v delikátní situaci, jak objasnit krathong shromážděným buddhistum. Po chvilce přemýšlení pustil lod po řece se slovy, že ji věnuje Buddhovi. Nopamas najednou neměla žádný krathong, a tak rychle namístě vyrobila malou lodku, kterou společně se svíčkou pustila po vodě. Jejího příkladu následovali i další lidé a král nařídil, aby se svátek tímto způsobem slavil každoročně na počest jeho manželky.Za vlády dvou prvních panovniku dynastie Chakri byl Loy Krathong slaven s velkým rozmachem, teprve Rama III. rozhodl, že podobné slavnosti jsou příliš nákladné a zrušil je. Loy Krathong však již pevně zakotvil mezi lidmi, kteří se svými loďkami osvětlovali vody i nadále jako vyraz úcty k bohyni řek přinášející Thajcům vodu nezbytnou pro jejich život.
 

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.