{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Průvodce
sekce: Zvyky
vydáno: 1.6.2009, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko průvodce: Zvyky v Thajsku


Thajci jsou vesměs tolerantní lidé, kteří neznalému cizinci leccos odpustí. Dvě témata jsou však považována za posvátná – monarchie a náboženství. Thajský král požívá v zemi značné úcty, která nemá srovnání s monarchy jinde ve světě. Kritika a urážka královského majestátu je chráněna zvláštním zákonem, který se vztahuje na celou královskou rodinu. Za posvátné jsou také považovány Buddhovy sochy, také jejich poškození nebo krádeže mohou být potrestány vězením. 

V thajském vidění světa je hlava považována za nejvznešenější část lidského těla, nohy naopak za nejnižší, nesahejte proto Thajcům na hlavu, nedávejte nohy na stůl, nezvedejte jimi předměty, nepřekračujte někoho ležícího na zemi a už vůbec ne neukazujte jimi na někoho. Pro ruce je nejbezpečnější poloha podél těla, což zejména emperamentnějším povahám a národům může činit potíže. Na předměty lze, s výjimkou Buddhových podobizen a soch, ukázat prstem. Označení lidí je lepší provést slovně.  V restauracích přivoláte personál slovem nong, znamenající mladší bratr nebo sestra, případně khun khrap. Netleskejte, nelouskejte prsty, pokud chcete použít ruce vztyčíte pravou ruku lehce před sebe s dlaní otočenou dolů a pozornost přivoláte několika rychlými pohyby dlaní směrem k tělu. Jestliže někomu chcete něco podat, použijte pravou ruku, Rozhodně žádné předměty neházejte a už vůbec ne takové, na nichž je zpodobněn Buddha. 
 

Konzervativní Thajky
Navzdory tomu, co uvidíte v turistických centrech, jsou thajské ženy konzervativní, nedotýkejte se jich bez jejich souhlasu. I z nejvíce nadsazených odhadů o počtu prostitutek v zemi vyplývá, že 95 % thajských žen s tímto světem nemá nic společného. Na veřejnosti byste se měli vyhnout projevům vzájemné náklonnosti. Mimo hlavní město téměř nenarazíte na dvojici opačného pohlaví, která by se držela za ruce, o polibku ani nemluvě. Naopak procházka ruku v ruce dvojic stejného pohlaví je spíše výrazem přátelství než homosexuality
Thajský polibek je na hony vzdálený od francouzského,  nazývá se hom kaem a namísto ústy se nosem dotknete tváře svého partnera a lehce nasajete jeho vůni.
Procházky po městech bez trička nebo ženy koupající se bez vrchního dílu plavek jsou vnímány jako projev neúcty k místní kultuře. Pokud Thajcům na cizincích něco vadí, je to právě tento nedostatek v oblékání. Plážový oděv není považován za decentní oblečení, rozhodně ne do chrámů a při jednání s úřady.   Před vstupem do domu nebo chrámu si zujte boty.
Tradičním pozdravem je wai – sepnuté ruce s mírně skloněnou hlavou. Tento pozdrav není výrazem vzájemné rovnosti, jako první ho používá ten, kdo na společenském žebříčku stojí níže. Král a mnichové na tento pozdrav neodpovídají. Thajci jsou samozřejmě se všemi jemnostmi spojenými s užíváním wai seznamováni již od dětství, pro cizince je nejbezpečnější vyhradit tento pozdrav pro mnichy a staré osoby. Na wai, kterým vás pozdraví děti, číšníci nebo prodavačky nemusíte odpovídat stejným způsobem, v ostatních případech ano.
Spropitné není součástí místní kultury, ale zabydluje se. Některé restaurace mají již v ceně zaúčtováno spropitné ve výši 10 %. Spropitné byste měli dávat pokud jste se službami opravdu spokojeni. Očekávají ho poslíčci a nosiči zavazadel. V restauraci střední třídy můžete dát spropitné ve výši 50–10 bahtů, nebo 5–10 % z účtu. Při oslovení používají Thajci khun a první jméno, například Khun Pavel. Se skutečným jménem se setkáte pouze při oficiálních příležitostech, ve škole nebo v úřadech. Jinak si Thajci po většinu života vystačí s přezdívkami, jejichž původ často zná pouze ten, kdo je vymyslel.
Až 80 % Thajců věří v nadpřirozené síly. Amulety jsou jedním  z nejrozšířenějších způsobů, jak se Thajci brání různým temným silám a snaží se jít štěstí naproti. Ročně se jich zde prodá asi za 250 milionů dolarů.Nošení amuletů na krku je novinka stará asi sto let, jejich masová produkce začala si před padesáti lety.

Facebook:© 2009 - 2022 Marten & Louis s.r.o.