{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Průvodce
vydáno: 1.12.2004, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko: FAKTA O THAJSKO

aktualizováno 28. února 2006

Název:  Thajské království - thajsky Ratch Anachark Thai
Rozloha: 513 115 čtverečních kilometrů
Počet obyvatel 63 180 000 - v červnu 2003
Počet obyvatel ve městech: 21,6% (v roce 2000)
Hustota zalidnění: 120 obyvatel na kilometr čtvereční
Etnické složení: Thajové 80%, Číňané 12%, Malajci 4%, Khmerové 3%, ostatní 1%
Náboženství: buddhismus 94%, islám 4%, křesťanství, konfuciánství a hinduismus 2%
Průměrná délka života: muži 69 let, ženy 74 let
Hlavní město: Bangkok - Krungthep
Měna thajský bath
HDP na hlavu 6600 USD (rok 2003)
Struktura zaměstnanosti: zemědělství 54%, průmysl 15%, služby 31%
Vývoz: počítače, tranzistory, mořské ryby, oděvy, rýže
Úřední jazyk: thajština
Čas:  v létě o 5 hodin více než v ČR, v zimním čase o šest hodin
Vláda: v únorových volbách 2005 byl na 2. volební období opět zvolen staronový premiér Tchaksina Šinavatra (strana Thajci milují Thajsko,  TRT )   

DĚJINY:


Před 40 tisíci lety, bylo území dnešního Thajska  osídleno lovci a sběrači, z nichž se asi před desíti tisíci lety stali zemědělci.
Na základě objevů bronzových nádob v Ban Chiangu lze usuzovat, že již v době 3 tisíce let př.n.l. zde existovala kultura srovnatelná s mezopotamskou.
O vznik první civilizace na území dnešního Thajska se zasloužili Monové, kteří  zde  pravděpodobně  rozšířili buddhismus a založili království Dvarati, které dosáhlo  největšího rozkvětu  v šestém až sedmém století našeho letopočtu.
Základy k rozvoji celé země položil v roce 1238 vznik prvního království v Sukhothaji. Během vlády nejvýznamnějšího panovníka  Ramkhamhaenga došlo k rozvoji kultury a bylo vynalezeno nové písmo, čerpající z indických jazyků.
Po jeho smrti království upadalo a v první polovině čtrnáctého století se hegemonem stalo nové království, které v Ayutthayi založil princ U Thong. Ten ve své říši nastolil roli panovníka jako svaté osoby, která se pro lidi stala objektem bázně a úcty. V polovině šestnáctého století zaobírala Ayutthaya téměř celé území dnešního Thajska. Musela však čelit častým palácovým převratům a také novému  nepříteli, Barmáncům, kterým se podařilo v roce 1767 po více než rok trvajícím obležení Ayutthayu dobýt.
 

Nové hlavní město založil generál Taksin, který byl  v roce 1768 byl korunován na krále a brzy se  mu podařilo dobýt zpět území bývalé Ayutthaye.  Pro svoji krutost však byl  Taksin byl v roce 1782 zbaven svého postavení.
Taksinův nástupce  Chao Phraya Chakri se jako Rama I. stal zakladatelem nové dynastie Chakri, která  zemi vládne dodnes. Rama I. položil základy moderní vlády. Rozsáhlé reformy provedl zejména Rama V., který modernizoval  finance, daně, administrativu i právo.  V jeho paláci vznikla první škola západního typu. Jmenoval také první kabinet, Státní radu, tvořenou dvanácti ministry a nechal zrušit  otroctví. Ačkoliv byl uveden na trůn jako patnáctiletý poznamenal zemi  jako do té doby žádný jiný vládce.
Nákladný život Ramy VI. Zavlekl zemi do prohlubující se ekonomické krize, a tak 24.června 1932  zorganizovala malá skupinka vládních úředníků převrat, který  ukončil dobu absolutní monarchie v zemi. Bylo vytvořeno Národní shromáždění a prvním premiérem se stal Phaya Monapaharon Nitithada. V roce 1939 ministerský předseda Phibun změnil název země z dosavadního Siamu na Thajsko, aby tak zdůraznil, že země patří Thajcům.
S vypuknutím druhé světové války Thajsko vyhlásilo neutralitu, později však uzavřelo spojeneckou dohodu s Japonci a vyhlásilo válku Spojeným státům. Thajský velvyslanec Seni Pramoj ve Washingtonu však odmítl vypovězení války předat a s Američany začal organizovat odbojové hnutí Seri Thai. Americká podpora zabránila tomu, aby Thajsko bylo na konci války potrestáno jako spojenec Japonců. Seni Pramoj se stal thajským premiérem.
V červnu 1946 byl za záhadných okolností král Rama VIII.  nalezen mrtvý a jeho nástupce, se stal  král Bhumibol, vládnoucí jako Rama IX, který se stal majákem jistot v bouřlivých časech.
Thajsko během studené války stálo na straně Američanů a během války ve Vietnamu poskytlo základny pro americké bombardéry.
Thajské vlády byly charakteristické svoji nestabilitou. Nespokojenost s vládnoucím  režimem vyvrcholila v říjnu 1973 masovými protesty v centru Bangkoku požadujícími novou ústavu, při nichž byla zabita více než stovka demonstrantů. Radikalizující se studenti stáli u dalších demonstrací o tři roky později, které skončili  krveprolitím a  dalším z řady vojenských převratů. Vláda generála Thanina, silně ovlivňovaného astrologií, se stala jednou z nejrepresivnějších v dějinách. Vydržela rok než došlo k dalšímu převratu.
V následujícím desetiletí se stalo Thajsko cílem masivních zahraničních investic a ekonomického růstu. V listopadu 2001 premiérem  Chuan Leekpai z Demokratické strany rozpustil parlament a vyhlásil nové volby, ve kterých zvítězila strana Thai Rak Thai vedená telekomunikačním magnátem Thaksinem Shinawatrou, považovaného za favorita voleb, které se mají odehrát na počátku roku 2005. 

GEOGRAFIE:

 
Thajsko bývá svým tvarem přirovnáváno ke slonovi, svoji rozlohou je  srovnatelné s Francií.
Rozkládá se mezi 6 až 21.stupněm severní šířky a 97 až 106.stupněm východní délky. Vzdálenost nejsevernějšího a nejižnějšího bodu země je 1500 kilometrů, vzdálenost východ západ 800 kilometrů. Na západě a severu sousedí s Barmou (Myanmarem), na severu a východě s Laosem, na východě s Kambodžou a na jihu s Malajsií.
Opravdovým srdcem země je hlavní město Bangkok, které pro svoje ekonomické příležitosti přitahuje přistěhovalce ze všech koutů země. Nejúrodnější částí země je centrální Thajsko.
Protéká ji řeka Chao Phraya a pěstuje se zde především rýže..
Severní Thajsko se skládá  ze série pohoří pokrytých tropickými pralesy, nachází se zde také nejvyšší hora země Doi Inthanon dosahující výšky 2565 metrů.  V minulosti  zde bylo rozšířeno pěstování opia, které však již bylo nahrazeno především zemědělskou produkcí.
Severovýchodní Thajsko, tvořené z největší části plošinou Khorat dosahující výšky 200 metrů, je nazýváno Isaan, který je  nejchudší a turisticky nejméně navštěvovanou částí země.
Na  jižní okraj Isaanu navazuje východní Thajsko, které má rozvinutou turistickou a průmyslovou strukturou. Nachází se zde turisty hojně navštěvované  letovisko Pattaya, ale významné je také pěstování durianu a manga  a těžba rubínů a safírů.
Jižní Thajsko zabírá severní část Malajského poloostrova. Kromě těžby cínu a kaučuku se zde rozvíjí turistický ruch, a to jak  na západní pobřeží, které je součástí Andamanského moře, tak i  východní pobřeží Thajského zálivu.   
 

NÁBOŽENSTVÍ


Více než devadesát procent obyvatel země se hlásí k buddhismu, pět procent tvoří muslimové žijící zejména při jižních hranicích země, křesťané tvoří asi jedno procento obyvatel, mezi horskými kmeny stále ještě najdeme animisty.
Buddhismus je někdy označován více za životní filosofii než náboženství.  Vychází z učení Gautamy Buddhy. Buddhisté  věří v nepřetržité převtělování, inkarnaci, ze které se lze vysvobodit pouze osvícením a dosažením nirvány.  Osvícení předpokládá přijetí čtyř vznešených pravd popisujících, že zdrojem utrpení je touha. Odstranit utrpení lze pouze sledováním střední cesty, která představuje kodex života.
Každý muž v Thajsku by měl alespoň jednou za život vstoupit do mnišského stavu. Celkem v zemi působí asi 250 000 mnichů, kteří seznamují obyvatele s Budhovým učením, působí jako učitelé a vykonávají náboženské obřady v komunitě.
Den mnichů začíná ranní obchůzkou, kdy je mohou lidé obdarovat almužnou a získat tak zásluhy, které jim mají pomoci ke zrození ve vyšší inkarnaci v příštím životě. 

MONARCHIE


Thajskou královskou rodinu tvoří panovník Bhumidol Adulyadej, královna Sirikit a jejich čtyři děti princezny Sirindhorm, Chulabnorn, Ubol Ratana a korunní princ Maha Vajiralongkorn. Královna Sirikit narodila se 12.srpna 1932.
Její otec byl velvyslancem ve Francii, s králem, za kterého se provdala, 28.dubna 1950, se seznámila ve Paříži.
Princezna Maha Chakri Sirindhorn se narodila 2.dubna 1955, je nadaná ve hře na klasické nástroje a vystudovala  uměleckou fakultu, Princezna Chulabhorn se narodila 4.července 1957, vystudovala chemii, má dvě dcery. Princezna Ubol Ratana, narozená 5.dubna 1951, vystudovala ve Spojených státech, kde se provdala a dlouhou dobu žila.
Princ a následník trůnu Maha Vajiralongkorn, narozen  28.července 1952, získal vojenské vzdělání v Thajsku i v zahraničí. Má hodnost vrchního maršála letectva. 

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.