{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Průvodce
oblast: Bangkok
sekce: Zajímavosti
vydáno: 1.6.2009, autor: Pavel Zvolánek

Thajsko průvodce: Bangkok - turistické zajímavosti Bangkoku


Bangkok býval v minulosti, díky své síti vodních kanálů, označován jako Benátky Východu. Poté, co říční cesty musely ustoupit silnicím a ulicím, mluví se o thajské metropoli s nádechem světovosti jako o Velkém mangu. Thajci své hlavní město ve zkráceném znění nazývají Krung Thep

Název Bangkok je odvozen od  vesnice, kde rostou plané švestky. Na rozloze více než 1 500 km2 žije téměř šest milionů lidí.Jeho plný název z něho činí město s vůbec nejdelším jménem na světě. Zní:Krung Thep Maha Nakhom Amorn Rattanakosindra Mahindrayutthaya Mahadilokpop Noparattana Radchhani Burirom Udom Rachnivet Mahastan Amorn Pimarn Avatarn Sakit Sakattutiya Vishnukam Prasit – Město andělů, velké město, věčné a nádherné sídlo hinduistického boha Indry, vznešené město, kde je uloženo devět skvostných drahých kamenů, diamant, rubín, smaragd, žlutý safír, granát, modrý safír, měsíční kámen, zirkon, kočičí oko, královské město s mnoha velkolepými paláci a stavbami, věčné město, kde sídlí bohové a má svůj domov hinduistický bůh Krišna, město stvořené bohem Višnou.  
.


Dějiny města
Bangkok jako hlavní město tehdejšího Siamu se zrodil ve složitých letech po pádu svého předchůdce Ayutthayi, vyvrácené Barmánci. Generál Taksin hledal nový pevný opěrný bod  a pro svoje hlavní město zvolil pravý břeh řeky, Thonburi.  Blízkost řeky měla pro jeho vojska představovat snadnou únikovou cestu. Thonburi však kvůli četným kanálům nebylo vhodné pro další rozvoj nové metropole, navíc se stoupající silou Siamu, již jeho vládcové nechtěli v případě ohrožení město opustit, ale aktivně ho bránit. A pro tento účel již řeka procházející městem nevadila. 
Proto Rama I.  v roce 1782 začal nové město rozvíjet na levém břehu Chao Phrayi, kde se jeho  srdcem stal  královský palác. Thonburi, které bylo hlavním městem Siamu v letech 1762–1782, bylo k Bangkoku formálně připojeno teprve v roce 1972.
Nové hlavní město mělo navazovat na předchozí slávu Ayutthayi, odkud byly přivezeny cihly, které byly zabudovány do obranných zdí. Stejně jako Ayutthaya byl Bangkok obklopen vodou, řekou a kanálem, které tak vytvořily umělý ostrov Rattanakosin. Siamská aristokracie obývala honosné domy, zatímco ostatní obyvatelé si jako obranu před záplavami stavěli domy na kůlech nebo žili ve skutečných plovoucích příbytcích. Zatímco první tři panovníci dynastie Chakri se ještě ohlíželi do minulosti, s nástupem Ramy IV. nastala modernizace, která ještě vyšším tempem pokračovala za vlády jeho nástupce. Do roku 1862 mimo královský palác existovala jediná ulice, ale za vlády Ramy V. začaly rychle přibývat další.
Obrovskými změnami město začalo procházet v padesátých letech 20. století, kdy se Thajsko stalo spojencem Američanů, stále se hlouběji zaplétajících do vietnamského konfliktu. Příliv investic z Bangkoku definitivně utvořily orientální metropoli s moderní fasádou. Dnes se již nechce ani věřit, že Bangkok byl kdysi jen řídce osídleným městem plným zahrad a širokých bulvárů.   

 

Turistické zajímavosti
Královský palác

Vstup do královského paláce je z rozsáhlého parku Sanam Luang.  Návštěvníci musí být oblečeni do kalhot nebo šatů sahajících až ke kotníkům, nejsou povolena trička bez rukávů, boty musejí mít uzavřenou patu. Pro ty, kdo se nechtějí v horku vláčet s potřebným vybavením, je hned u vchodu půjčovna. Potřebné oblečení vám zapůjčí při složení pasu. Okolí královského paláce je místem, kde se často vyskytují nahaněči. Ti vám budou tvrdit, že palác je z důvodu jakéhosi svátku zavřený. Ve skutečnosti se vás snaží pouze odlákat k cestě do krejčovství nebo na nákup drahokamů. Všechny tyto nabídky prostě ignorujte.
Velký palác nebo také Královský palác   nechal postavit král Rama I.; dokončen byl v roce 1784.Rozsáhlý areál královského paláce zaujímá plochu 218 000 m2, obvod jeho zdí je 1 900 metrů. Celý komplex je  rozdělen do tří částí – vnějšího, středního a vnitřního paláce. Jeho dnešní podoba je zásluhou všech dosavadních panovníků. Prohlídka začíná v chámu Phra Keo, který je po levé ruce od vchodu.  Nachází se zde  nejposvátnější soška v zemi.  Smaragdový Buddha  není ve skutečnosti vyroben ze smaragdu, ale z nefritu, třikrát ročně je tato soška  sedící na pozlaceném trůně za účasti krále převlékána. Korunu a šperky dostává pro období horka, zlatou šálu pro zimu a zlaté roucho pro období dešťů. Soška  zpočátku měla pouze dvě roby, třetí, zimní, byla  přidána za vlády Rramy III. Nové róby byly vytvořeny k  200. výročí Bangkoku v roce 1982. Výměnu provádí král nebo z jeho pověření někdo z královské  rodiny. Smaragdový  Buddha byl v objeven roce 1434 v Chiang Rai, když do tamní stupy udeřil blesk. Ten odhalil sošku skrytou pod nánosem sádry. Dvaatřicet let strávila soška v Lampangu a poté byla převezena do Laosu. Odtud ji získali Thajci roce 1778, když pod vedením pozdějšího panovníka Ramy I. dobyli laoskou metropoli Vientianne a převezli ji do svého nového hlavního města.
Terasy chrámu Phra Keo jsou zaplněny postavami mytických bytostí a buddhistických staveb, z nichž čtyřmi hlavními jsou zlatá stupa, která má obsahovat kousek Budhovy kosti, mondop určený pro úschovu posvátných textů, královský pantheon dynastie Chakri a model Angkoru, odkazující k období, kdy Siam získal kontrolu nad sousední Kambodžou..Tři nejvýznamnějšími budovami na dolní terase jsou královské mausoleum s popelem členů královské dynastie, viharn s množstvím Buddhových soch a knihovna. Osm prangů, zdobených čínským porcelánem symbolizuje  osm složek buddhismu.
Ochozy dolní terasy tvoří galerie se 178 panely, které zachycují příběh Ramakienu. Touto galerií se dostaneme až ke střednímu paláci, který lze rozdělit do tří částí. Monthien je spojen s královskými slavnostmi. V audienčním paláci se konají slavnosti u příležitosti královských narozenin, pro korunovace je vyhrazen palác Taksin. Britský architekt John Clunis při jeho stavbě  smísil  thajský  a evropský styl. Thajci o něm  někdy hovoří jako o cizinci s thajským šátkem. Korunovační trůn doprovází devítistupňový bílý deštník se dvěma sedmistupňovými deštníky po stranách. Před jedním z nich je Rachasi, královský lev a před druhým Khochasi, mytické zvíře, lev se sloním chobotem. Za  trůnem je emblém dynastie Chakri.
 V rezidenci tří prvních vládců dynastie Chakri musí nový panovník strávit alespoň jednu noc. Stráže stojí před mohutnou budovou Chakro Maha Prasat, kterou nechal postavit Rama V. v roce 1882. Dnes se zde konají státní recepce.  Poslední částí je Dusit, postavený podle  paláce Suiyamarin v Ayutthayi.
Poté co opustíte brány královského paláce otevře se vám výhled na rozsáhlý park Sanam Luang. V počátcích Bangkoku zde bylo rýžové pole a příležitostně se zde konaly královské kremace, odtud bylo toto prostranství někdy nazýváno jako kremační  pole, teprve Rama IV. ho nechal přejmenovat na Sanam Luang, královské  pole a zrušil pěstování rýže. Kolem celého prostranství nechal král vysadit 365 tamarindových stromů.
Pokud se do těchto míst dostanete v době od konce února do poloviny dubna, můžete se stát svědky oblíbené thajské zábavy , pouštění draků.V květnu se v Sanam Luangu koná obřad královské orby.  Starý obřad, který vymizel ve třicátých letech 20, století, obnovil král v roce 1960. Zemědělské nástroje jsou požehnány náboženským rituálem v královské kapli,  následující den  vysoký vládní úředník spojený se zemědělstvím v doprovodu čtyř svobodných úřednic, představuje pána sklizně, který na Sanam Luang přináší rýži požehnanou králem. Tu pak  sbírají lidé a mísí ji se svojí vlastní svatbou.
Pokud se vydáte od východu z královského paláce doprava a dojdete až na konec městských zdí , otevře se vám výhled na městský sloup, který byl vztyčen Ramou I. V sousedství městského sloupu zdobí kanóny budovu ministerstva obrany. Pokračujte podél zdí královského paláce a na dalším rohu zahněte doprava do ulice Thaiwang, kterou se dostanete až k wat Pho,  nejstaršímu chrámu v hlavním městě. Původně wat z období Ayutthaya nechal v letech 1789–1801 přebudovat Rama I. Patří k nejhezčím chrámům v Bangkoku. Čtyři čedi představují čtyři  první vládce dynastie Chakri, ústřední zelené je zasvěceno Ramovi I. Celkem se zde nachází  95 pagod. Chrámový vihan nechal postavit Rama III.; chrání ležícího Buddhu 45 m dlouhého a 15  m vysokého.
Chrám je známý také svojí masážní školou, její kvalitu  můžete posoudit  přímo na místě, nečekejte však měkkou plážovou masáž. Cena za masáž: půlhodina 120 bahtů, hodina 200 bahtů.
 Pokud se u východu z wat Pho vydáte doleva, dostanete se po pár minutách k přístavu Tha Thien, odkud můžete přívozem přejet na druhou stranu řeky k wat Arunu. Jeho věž (prang), postavená v khmerském stylu, je nejfotogeničtější částí pravého břehu řeky Thonburi.Chrám byl  známý jako wat Cheng, chrám úsvitu, na wat Arun byl přejmenován za vlády Ramy IV.  Se stavbou věže začal Rama II., dokončil ji jeho nástupce. Tvář hlavního Buddhy modeloval osobně Rama II. 67 metrů vysoký prang stojící  na 37 metrů vysoké základně, reprezentuje horu Meru.
Po prohlídce wat Arunu se můžete zase nechat převézt zpátky, dojít až na roh ke zdem královského paláce a pokračovat podél nich ulicí Mahathat, kde jsou desítky pouličních prodejců amuletů. Na konci ulice bude mít po levé ruce vchod do amuletového trhu, po pravé wat Mahathat.  Chrám z ayuthajské období byl restaurován aby sloužil novému městu. Poté, co jeho vihan zničil v roce 1802 ohňostroj nechal ho přebudovat  mladší bratr Ramy I.
 
Na konci ulice Mahathat můžete pokračovat přímo, projdete areálem univerzity Thammasat, centra studentského hnutí v sedmdesátých letech 20. století, po levé ruce před mostem Pinklao pak najdete turistické informační centrum, kde nabízejí nejrůznější mapky Bangkoku. Za mostem můžete zahnout k řece a podél ní dojít až k parku s pevností Phrasumen, jedním z pozůstatků původního opevnění, a jedním z mála míst vhodných k oddechu v této části města. V podvečerních hodinách se zde odehrává veřejné cvičení aerobiku.
Pokud místo průchodu univerzitním kampusem na konci ulice Mahathat zahnete doprava dostanete se po pár minutách k již známu parku Sanam Luang. Zahnete doleva a za chvíli dorazíte k  Národnímu muzeu s jeho bohatými  sbírkami. Z původního paláce mladšího bratra Ramy I. již většina budov již zmizela, k výjimkám patří  kaple Budhaisawan, obsahující druhou nejposvátnější sošku Phra Buddha Sihing  a nástěnné malby ze života Buddhy.
V sousedství Národního muzea se nechází Národní divadlo.Pokud budete pokračovat dál, dojdete až k mostu Pinklao, kde  můžete  zahnout doprava a pokračovat rovně až se dostanete k ulici Chakraphong, do které z pravé strany ústí vyhlášená ulice Khao San, centrum baťůžkářů a nezávislých cestovatelů se širokou nabídkou služeb, od zařizování víz, po dopravu po celé zemi a laciné letenky.Když na konci Khao Sanu zahnete doprava, dojdete na třídu Ratchadamnoen Klang. Té dominuje Památník demokracie postavený  jako připomínka zřízení konstituční monarchie v roce 1932.  Tato třída byla také svědkem protestů v roce 1973, které připomíná dokumentační centrum nacházející se nedaleko Památníku demokracie.Na kruhový objezd, obklopující Památník demokracie, ústí ulice Dinso, kterou se dostanete na  náměstí uzavřené z jedné strany radnicí a ze druhé watem Suthat a před ním stojící Velkou houpačkou.Wat Suthat byl postaven  za vlády Ramy I. v roce 1807, aby ukryl osm metr vysokou bronzovou sochu Buddhy ze 14. století převezenou ze Sukhothaje, socha je vysoká 8 m. Wat , známý svými nástěnnými malbami, zaujímá celkovou plochu 44 980 m2. Bot je označován za jeden z nejhezčích v Thajsku. Mezi mnoha sochami nacházejícími se v areálu najdeme také figuríny čínských bojovníků, které byly původně využívány jako zátěž na obchodních lodích a později se z nich stala vyhledávaná dekorace. Před vchodem do chrámu se nachází Velká houpačka, která v minulosti sloužila nebezpečnému rituálu, zasvěcenému bohu Šívovi, během kterého se mladíci snažili  získat zlato zavěšené ve výšce 25 m. Pro svoji nebezpečnost byly rituály ve třicátých letech zakázány.
Pokud budete od památníku demokracie pokračovat dál po třídě Ratchadamnoen uvidíte po pravé straně wat Rajnada.  Chrám byl postavený v roce 1846. V jeho areálu se nachází 36 m vysoký Loh Prasat (Železný pavilon), jediná stavba tohoto druhu  v Bangkoku. Před chrámem stojí socha Ramy III. Naproti pak pevnost Mahakan, která tvořila součást městského opevnění.
Výrazným orientačním bodem v této části Bangkoku je Zlatá hora. Původně v jejím areálu  stál chrám sloužící jako krematorium a v 19. století zde byly zde pohřbívány oběti moru. V roce 1782 se zde po návratu z války s Khmery zastavil generál Chakri, aby zde podstoupil starý rituál prohlídky vlasů předtím než vstoupil do města a stal se králem. Stavba pagody na jejím vršku začala za vlády Ramy III., který chtěl postavit nejvyšší chedi ve městě, o výšce 100 m a průměru 500 m, ta se však zhroutila, a tak jeho nástupce Rama IV. vytvořil umělý pahorek s malou pagodou.
 Při pohledu ze zlatého návrší se vám otevírá pohled na velkou houpačku a severním směrem na třídu Ratchadaomnem.
Třída připomínající francouzský bulvár, ústí k novému thajskému parlamentu. Před ním se nachází jezdecká socha nejoblíbenějšího thajského panovníka minulosti Ramy V. Na začátku prosince se v těchto místech za účasti krále koná pestrobarevná vojenská přehlídka. Pozadí pro pochodující vojáky představuje budova bývalého parlamentu postavena  podle představ Ramy V.,který ji chtěl využívat pro královské recepce. Budovu z italského mramoru zdobí  fresky zachycující různé královské aktivity prvních šesti panovníků dynastie Chakri. Sloužila také jako parlament než se tato instituce  přesunula do sousední nové budovy, otevřené v roce 1974. Koná se zde však první slavnostní zasedání parlamentu. Pokud obudovu obejdete  zprava dostanete se až ke vchodu do budovy současného parlamentu a na druhé straně ke vstupu do místní zoologické zahrady. Mnohem zajímavější je však v těsném sousedství se nacházející rozsáhlý areál s parky, muzejními expozicemi a jako hlavním bodem největší budovou ze zlatého týku  - palác Vimanmek.. Třípodlažní budova má 81 pokojů, které si v doprovodu průvodce můžete prohlédnout. Její dvě křídla jsou dlouhá 60 a vysoká 20 m. Původně letní sídlo Ramy V. V Ko Si Changu bylo do Bangkoku přestěhováno v roce 1901 a panovník zde žil dalších pět let. Budova byla několikrát renovována za vlády Ramy VII. a poté v roce 1982 na žádost královny Sirikit, která se zde rozhodla vybudovat muzeum připomínající Ramu V. Palác se nachází v krásných zahradách , kde najdete také další budovy, mj. malé muzeum s fotografiemi pořízenými současným thajským králem,  muzeum slonů a královských kočárů..
Nedaleko jezdecké sochy Ramy V. najdete poněkud neobvyklý chrám Benchamapobhit.  V roce 1899 architekt princ Naris využil pro jeho nový design  mramor importovaný z Itálie.
Z mnoha dalších chrámů v Bangkoku stojí za zmínku zejména wat Traimit. Vcelku nenápadný chrám obsahující 3 m vysokou sochu zlatého Buddhy pocházející ze třináctého století, která však  po dlouhá léta přečkávala maskována štukem.  Najdete ho v ulici Traimit ústící do nejdelší ulice v Bangkoku Charoen Krung.
Pozoruhodný je také wat Dhammamongkol s 95 m vysokou pagodou, na jejichž vrchol vede výtah. Pagoda představuje moderní verzi stejné stavby v Bodhgayi, kde Buddha dosáhl osvícení. U vzniku watu stál bývalý lesní mnich Phra Viriyang. Jedním z divů chrámu je Smaragdový Buddha, který byl vytvořen z 32 tunového bloku čistého nefritu nalezeného? V Kanadě. Po převezení do Bangkoku bylo 14 tun použito na vytvoření Buddhy, z deseti tun vznikla Guanyin, čínská bohyně milosrdenství a zbývající část byla použita pro tvorbu 300 000 amuletů.
Většina hlavních památek v Bangkoku se nachází na levém břehu řeky Chao Phraya. Na opačné straně v Thonburi kromě wat Arunu turisté vyhledávají zejména královské loděnice.
Přídě lodí, které jsou zde vystaveny zdobí  mytologické bytosti, královská loď Suphannanong má na přídi labutí šíji . Rama I.  ji nechal  postavit v roce 1782 a  byla ve službě až do roku 1911. Nová loď vznikla za vlády  Ramy VI. je dlouhá 44,90 metrů  a její posádku tvoří  54 mužů. Autor lodě prý po jejím dokončení zahodil nástroje a zapřísáhl si, že podobnou práci již nebude nikdy dělat. Královské lodě leží v sousedství železniční stanice Thonburi. Zde najdete také bizarní  muzeum Siriraj, kde je  vystaveno například mumifikované tělo známého thajského masového vraha.
Nejlepším muzeem v Thajsku a také jedním z nejlepších v celé jihovýchodní Asii je Národní muzeum Kromě něho se však můžete vydat i za dalšími, spcializovanějšími, sbírkami.
Muzeum Jima Thompsona sídlí v původně tradičních  thajských patřících pravděpodobně  nejznámějšímu cizinci, který se usadil v Bangkoku. Jim Thompson do Thajska přicestoval ve službách  americké zpravodajské služby.  Zde se však začal věnovat obchodu s hedvábím a podařilo se mu toto skomírající odvětví zachránit,když mj. získat zakázku i pro hollywoodský muzikál Král a já. Jeho dům se stal  muzeem thajského i asijského umění a zastavovaly se v něm  všechny významné návštěvy Bangkoku. V březnu  1967 Thompson při návštěvě  sousední Malajsie beze stopy zmizel.
Dům Kamthieng, postavený v roce 1848 je jedním z nejlepších příkladů týkového domu ze severního Thajska, v jeho prostorách je umístěno etnologické museum zaměřené na region a období Lanna.
Palác Suan Pakkad tvoří komplex pěti domů, které byly původně sídlem předního thajského sběratele umění, prince Chumbhota. Obsahuje rozsáhlou kolekci asijského umění  a také museum tradičního thajského tanečního umění, khon, a tradiční thajské hudby.
Pokud si chcete prohlédnout město z nejvyššího možného nadhledu, musíte na Bayioke, který je zároveň hotelem i vyhlídkovou věží. Bayioke nepřehlédnete, pokud se vydáte k tržnici Pratunam. Plocha  celé věže by pokryla třicet fotbalových hřišť a každý den se na tuto vyhlídku vydává tisíc lidí.  

 

Doprava v Bangkoku
Thajské mezinárodní letiště Suvarnabhumi  se může pochlubit hned několika světovými rekordy. Za téměř čtyři miliardy amerických dolarů zde vznikla největší kontrolní věž na světě a  také plocha 565 000 m2 mu dává světové prvenství. Provoz nového terminálu však od počátku provázejí nejrůznější problémy, pramenící z masivní korupce, která s jeho stavbou byla spojena. Jeden čas se dokonce zvažovala možnost dočasného uzavření letiště.
Taxi najdete  v 1. patře, jezdí podle taxametru plus příplatek 50 bahtů a mýtné. Při cestě do Banglamphu na Khao San Road, obvyklé zastávky cestovatelů , byste měli platit okolo 220 bahtů plus 50 bahtů příplatek plus 65  bahtů mýtné. Bez příplatku seženete taxíky ve 4. patře před odletovou halou, jejichž řidiči právě někoho přivezli na letiště a vracejí se zpátky do města. V příletové hale se pohybují nahaněči různých předražených společností, ignorujte je.
Airport expres bus (označený AE 1 – AE 4) zastavuje v 1.patře u východu 8, cena je 150 bahtů, jezdí od pěti ráno do půlnoci na 4 trasách.
Trasy airport busu
AE1 letiště Silom  World Trade centre, BTS Ratchadamri, Lumpini park,  BTS Saladaeng station AE2 letiště Banglamphu hlavní zastávky Phetburi soi 30,  wat Ratchanada., Democracy monument, Royal hotel Praathit rd., Phra Sumen, Khao San u Sawasdii hotel AE3 letiště Wireless road zastávky Sukhumvit soi 52, bus terminal Ekamai central Chidlom, World trade centre,  soi Nana AE4 letiště nádraží Hualomphong zastávky Victory monument, , BTS Phayathai, BTS Rachatewee, Siam discovery center, Maboonkrong, Chulalongkorn university,l Hualomphong nádraží.
Před příletovou halou ve 2. patře u východů 3, 5 a 8 zastavuje shuttle bus, odkud odjíždějí do Pattaye (v 9.00, 13.00 a 17.00 hod.), do Aranyaprathetu na hranice s Kambodžou (v 8.00 a 14.30 hod.) a do Nongkhai na hranici s Laosem (21.00 hod.)
Cesty autobusem
Bangkok má tři autobusové terminály, označené podle světových stran. Severní terminál využijete pro cesty na sever a severovýchod Thajska, východní na cesty do východní Thajska a jižní na cesty na jih a také pro západní část centrálního Thajska (směr Kanchanaburi).
Severní terminál (Kampaeng Peth 2 Road) je dostupný jak nadzemní rychlodráhou, tak metrem. Východní terminál (Sukhumvit Road,soi 62, je dostupný nadzemní rychlodráhou (stanice Ekkamai). Jižní terminál (Pinklao Nakhon Chaisi road  je dostupný autobusem nebo taxíkem nebo busem 556.

Vlaková nádraží
V Bangkoku se nacházejí tři železniční nádraží. Z centrálního Hualomphongu vyjíždí naprostá většina vlaků,  železniční stanici v Thonburi využijete při cestách do Nakhon Pathomu a Kanchanaburi, stanice Wong Wian Yai je zastrčeným a pro většinu turistů naprosto neznámým nádražím v Thonburi, odkud jezdí vlaky do Samut Songkhram.  Na nádraží Hualomphong si můžete od 8.30 do 16.00 hod. koupit jízdenky v předprodeji. To se vám vyplatí zejména v období svátků, kdy jsou vlaky hodně plné. Najdete zde také úschovnu zavazadel za 40 bahtů na den a informace s jízdními řády. Před nádražím se pohybují nahaněči, kteří se snaží za pomoci různých vymyšlených historik získat klienty pro předražené jízdenky.
.
Jízdní řády  www.railway.co.th
Veřejná doprava
Obyčejné autobusy stojí 3,50 bahtů. V klimatizovaných autobusech zaplatíte od 8 do 18 bahtů a v klimatizovaných mikrobusech 25 bahtů. Autobusy jsou bezpečné, ale zachovávejte běžnou opatrnost. V taxíku platíte nástupní cenu 35 bahtů pro první dva kilometry a dále pak pět bahtů za každý další kilometr. Pasažéři platí také za případné použití placených dálnic. .
Při použití motorových tříkolek tuk tuk byste měli platit do 3 km zhruba 30 bathů, po celém městě ne více než 200. Řidiči tuk tuků se snaží cizince natáhnout, a tak smlouvejte a domluvte si cenu předem. Dobrou alternativou v dopravních zácpách jsou mototaxi, jejichž řidiči v barevných vestách si klidně zkrátí cestu po chodníku. Smlouvejte a domluvte si cenu předem.
Nadzemní dráha (sky train) provozuje dvě linky, jízdné je podle vzdálenosti od 10 do 40 bathů. Skytrain jezdí od 6.00 do 24.00 hod. a je nejrychlejším způsobem, jak se pohybovat po Bangkoku. Budete potřebovat drobné mince, abyste si koupili předplacenou kartu, se kterou projdete turniketem. Jízdné od 10 do 45 bahtů za jednu jízdu. Posledním příspěvkem k dopravní síti thajského hlavního města je metro, které jezdí ve stejnou dobu jako sky train; lístek stojí od 14 do 36 bahtů.
Informace o skytrainu www.bts.co.th
Kromě říčního expresu operujícího na  hlavním toku Chao Phrayi můžete zvolit i některou z lodí jezdících po kanálech. Užitečná je linka na kanálu Sen Saep od řeky ke třídě Sukhumvit a k Bangkapi.   

 

Noční Bangkok
Pověst Bangkoku jako hříšného města potvrzují různé bary,  go go bary s dívkami tančícími u tyčí. V Bangkoku samozřejmě narazíte i na obyčejné kluby a diskotéky. Go go scéna a na osamělé muže orientovaná zábava je soustředěna v soi Cowboy, poblíž stanice sky trainu Asok, Nana plaza, poblíž stanice Nana, a Patpong poblíž stanice Sala Daeng. Pokud vás láká zábava tohoto typu, vybírejte si podniky v přízemí, podniky v patrech lákají návštěvníky na erotická show, nabízená na jídelním lístku. Jsou údajně zdarma, ve skutečnosti volný vstup měrou vrchovatou zaplatíte v předražených nápojích. Pokud odmítnete, čeká vás setkání s drsným vyhazovačem. Hned v sousedství Patpongu, v soi Pratuchai, je k dispozici obdobný typ zábavy, ale v hlavní roli s mladými muži. Samotný Patpong je dnes více než centrem erotiky, rozsáhlým tržištěm s nabídkou pirátského textilu.
Nákupy
Hlavní nákupní třídou se zbožím všech světových značek je Rama I. a na ní navazující Ploenchit a Sukhumvit. Nejlepší spojení představuje skytrain, vystoupíte ve stanici Siam, případně National stadium, pokud chcete spojit  nákupy s návštěvou domu Jima Thompsona, a poté se již zcela můžete oddat nákupní horečce. Mahbookrong (MBK) je oblíbeným centrem mládeže, kde můžete ve stovkách obchůdků nakupovat za dobré ceny především oblečení, suvenýry, mobilní telefony, dobře se najíst a ještě si zajít do kina. Od MBK můžete postupovat nadchodem a z něho odbočovat k dalším malům   jako Siam center a jeden z posledních přírůstků Paragon center s luxusním značkovým zbožím a obřím mořským akváriem, na křižovatce s třídou Rajdamri je modeně přebudované World trade centrum .  Paralelní třídou s Rama I. je Phetburi, kde se nachází Panthip plaza, centrum elektroniky v Bangkoku. Dostanete se k němu pěšky po třídě Rajdamri od  svatyně Erawan, když po překročení kanálu zahnete doleva.
Matkou všech tržnic je Chatuchak. Víkendový trh pro 200 000 lidí, kde  15 000 stánků nabízí úplně vše, a tak největším problémem zůstává objevit to správné zboží. Chatuchak je někdy také nazývaný JJ market. Původně byl otevřen v roce 1948 poblíž královského paláce. V roce 1982, kdy byl Sanam Luang vyhrazen pro královské obřady, však byl přestěhován. Laciné oblečení nakoupíte v tržnici Pratunam, která se rozkládá severně od třídy Phetburi. Nákupy můžete spojit s vyhlídkou z Bayioku, nejvyšší budovy v Bangkoku. Na velkoobchodní prodej oblečení je zaměřen trh Bobae.  Pro mnoho turistů je nejpohodlnějším místem pro nákup suvenýrů, oblečení, pirátských cedeček, knih  také stříbra, čtvrť  Banglamphu, jejímž centem je proslulý Khao San. Světem pro sebe je čínská čtvrť, která se je po dvěstě let obchodním centrem čínské komunity. Cestu mezi  obchůdky, ležícími mezi třídami Yaowarat A Charoenkrung,  lze spojit s návštěvou chrámu zlatého Buddhy, wat Traimit.
Za bizarními předměty a starožitnostmi se lze vypravit na trh Nakorn Kasem, v minulosti přezdívaného trh zlodějů. Milovníci květin by si neměli nechat ujít návštěvu tržnice Phak Klong, největšího trhu s řezanými květinami ve městě. Komornější variantou květinového trhu je Thewet. 

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.