{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Průvodce
sekce: Obyvatelstvo
vydáno: 1.12.2009, autor: Pavel Zvolánek

Indonésie průvodce: Obyvatelstvo Indonésie


Počtem obyvatel přesahujícím 230 milionů se Indonésie řadí na čtvrté místo na světě za Čínu, Indii a Spojené státy. Populace je však po indonéském souostroví rozmístěna značně nerovnoměrně, na jedné straně na Jávě dosahuje hustota obyvatel hodnoty tisíc lidí na čtvereční kilometr, na opačném konci žebříčku stojí Nová Guinea s deseti obyvateli na kilometr čtvereční. 

Snaha o zmírnění nepříznivých populačních trendů a přelidnosti vedla v Indonésii k zavedení programu plánovaného rodičovství vedených pod heslem Dvě děti stačí, Dua anak cukup, a k podpoře přestěhovalectví, transmigrasi, na méně zalidněná místa. Program transmigrasi, který dosáhl vrcholu v polovině osmdesátých let, kdy bylo přemístěno na tři milliony lidí,  však nedošel zcela úspěšného konce zejména proto, že se noví přistěhovalci na některých místech, zejména Maduřané na Kalimantanu, dostali do konfliktu s domácím obyvatelstvem. Rozsáhlé indonéské souostroví je totiž babylonem obývaným vice než 300 různých etnických skupin a 742 různých jazyků, které  nyní sjednocuje národní jazyk, indonéština. Některé z těchto skupin tvoří miliony lidí, jiné pouze několik set.Početně nejsilnější  etnikum představují  Javánci s vice než čtyřicetiprocentním podílem na celkovém počtu obyvatel, další významnou skupinou jsou Sundánci a Maduřané. Početně slabou, ale velice významnou, skupinou jsou indonéští Číňané, kteří kontrolují velkou část obchodu. 

Facebook:© 2009 - 2023 Marten & Louis s.r.o.