{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Průvodce
sekce: Zvyky
vydáno: 1.12.2009, autor: Pavel Zvolánek

Kambodža průvodce: Zvyky v Kambodži


Podobně jako Thajci se Kambodžané zdraví sepnutými dlaněmi, pozdrav se nazývá sompiah, výše zvednuté dlaně a hlubší úklona vyjadřují větší respekt.Výrazem úcty je také sejmutí čepice. V chrámu si nesedejte tak,aby vaše nohy směřovaly k Buddhovi, ženy se nesmí dotýkat mnichů, zejména v nábožensky významných místech byste měli být decentně oblečeni. 

Za zdvořilé jednání je považované takové chování, kdy nezvyšujete hlas a nedáváte najevo zlobu. Neodkládejte do jídelní misky hůlky tak, aby vytvořily tvar V, který je symbolem smrti.

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.