{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Průvodce
oblast: Phnompenh
sekce: Zajímavosti
vydáno: 1.12.2009, autor: Pavel Zvolánek

Kambodža průvodce: Phnompenh – turistické zajímavosti Phnompenhu


V kambodžské metropoli se mísí asijská exotika s koloniálním tváří bývalé Indočíny. S chaotickou dopravou v ulicích kontrastuje poklidné nábřeží. Historickým památkám dominuje královský palác  a upomínky na hrůzovládu Rudých Khmerů Se setměním nastvá čas pro až překvapivě vibrující noční život.

Turistické zajímavosti Phnompenhu


Královský palác nahlížející přes své zdi s charakteristickou žlutou střechou, slouží jako residence kambodžského panovníka. Pochází z roku 1866 z doby počátků francouzského protektorátu. Královský palác se skládá z několika budov obklopených zdí, většina z nich je otevřena pro veřejnost.Hlavní místem pro královské audience je Trůní síň.  Budova se žlutou střechou s portrétem krále, viditelná z nábřeží, bývá nazývána altán měsíčního světla, slouží jako místo, kde se konají bankety, taneční představení a odkud král oslovuje veřejnost. Z budov s khmerskou charakteristikou se svým evropským zjevem vyděluje pavilon Napoleona III., první stálá budova na území palace byla původně určena pro Napoleonovu manželku při otevření Suezského průplavu. Uvnitř královského areálu se nachází i stříbrná pagoda , plným jménem Chrám smaragdového Buddhy.Také v jejím komplexu se nachází několik budov, stup a svatyní.Podlahu hlavní budovy pokrývá 5329 stříbrných dlaždic, podle kterých získala pagoda své jméno.Zdi zdobí fresky s výjevy z Ramajany.
Národní muzeum uchovává vice než 5000 exponátů , zejména z období Angkoru, včetně originálu   legendární sochy malomocného krále. Hojně navštěvovaný chrám wat Phnom stojí na vrcholku malého kopce v místech, kde měl být založen Phnom Penh. Současnou podobu chrám získal během přestavby v roce 1926. K jedněm z prvních pěti původních chrámů ve městě patří wat Langka v sousedství Památníku nezávislosti. Chrám pochází z roku 1422. Barevné stupy zdobí chrám wat Botum.Nejstarším z chrámů ve městě je zřejmě wat Ounalom.
Pomník nezávislosti otevřený 9.listopadu 1962 se tyčí na kruhovém objezdu spojujícím bulváry Norodom a Sihanuk. Monument odkazující k tradici Angkoru zdobí hlavy nágů.   

Nahlédnutím do smutné historie vlády Rudých Khmerů je zastávka v památníku Choeung Ek, vražedných polí, killing fields,kde bylo popraveno na 17 000 mužů, žen a dětí.Killing fields lemují mělké propadliny hromadných hrobů a velká pagoda vyplněná lebkami zavražděných a jejich oděvy. Choeung Ek leží asi půl hodiny jízdy od Phnompenhu. Návštěva killing fields bývá spojována se zastávkou v místě, kde byli nepřátelé Rudích Khmerů vězněni předtím než byli odesláni na popravu, muzeum genocidy Tuol Sleng sídlí v budově střední školy, která byla Rudými Khmery přeměněna na internační centrum pod kodovým označením S 21.
K jedněm z hlavních symbolů Phnompenhu patří centrální tržnice Psah Thmei postavená v letech 1935 až 1937 ve stylu art deco. Ruská tržnice je o půl století mladší, pochází z doby, kdy jedinými cizinci ve městě byli Rusové. Architektonicky není tak zajímavá jako centrální trh, ale má větší výběr suvenýrů včetně buddhistických sošek, hedvábí a šátků. Noční tržnice na nábřeží je zaměřena zejména na cizince, v současné době otevírá pouze o víkendech od pěti do desíti hodin.Krátké vyjížďky po řece Tonle Sap lze snadno zorganizovat na nábřeží, lemované obchody, restauracemi a hotely, které přehlížejí soutok Tonle Sapu, Mekongu a Bassaku.Mimo vyjížděk po řece poskytuje Phnompenh vhodnou příležitost k seznámení se s tradicí khmerského tanečního umění, tanci Apsara, představení můžete snadno vidět v některé z restaurací.
Phnompenh se neukládá ke spánku ani se setměním, město má poměrně široký výběr restaurací a barů, od zcela nevinných mist určených k prosté konzumaci až po podniky s hosteskami a frekventované prostitutkami. Do první kategorie spadá klub zahraničních korespondentů , FCC, v druhém patře koloniální budovy stojící na nábřeží, do druhé bary jako Martini nebo  Sharky.

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.