{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Průvodce
sekce: Náboženství
vydáno: 1.1.2010, autor: Pavel Zvolánek

Singapur průvodce: Náboženství v Singapuru


V multietnickém Singapuru žijí vyznavači mnoha náboženství. Více než polovina se hlásí k buddhismu a taoismu,  křesťanství je zastoupeno mezi asi patnácti procenty obyvateli a přibližně stejný počet vyznává islám. Menší zastoupení mají sikhové a hinduisté.Většina Číňanů se hlásí k buddhismu a taoismu, který mísí s čínským folklorem, mladší generace často vyznávají křesťanství. Naprostá většina singapurských Malajců se hlásí k islámu, Indové zejména k hinduismu a sikhismu.  

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.