{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Průvodce
sekce: Umění
vydáno: 15.3.2010, autor: Pavel Zvolánek

Barma průvodce: Umění v Barmě


Barma je zemí úchvatných pagod, nazývaných paya, postavených z trvanlivých materiálů, proto mnoho z nich vydrželo až dodnes. Návštěvník Barmy by v žádném případě neměl vynechat návštěvu Schwedagon payi v Yangonu. Sochy a malířství odrážejí buddhistický charakter země. V architektuře velkých měst, zejména Yangonu, je patrný britský koloniální vliv.

První písemné památky sahají až do dvanáctého století, barmská verze  Ramayany, národní epos Yama Zatdaw, vznikla v roce 1775. Většina klasických tanců má thajský původ. Thajskou inspiraci lze nalézt i v barmské hudbě, která je pro evropské ucho až příliš hlasitá.Z divadelního umění vyniká loutkové divadlo, v typickém představení vystupují až tři desítky metr vysokých loutek ovládaných až osmdesáti provázky. S barmskými marionetami se nejlépe můžete seznámit v Mandalayi, odkud si také můžete odvézt loutky jako hezký suvenýr.Zlatý věk barmského loutkového divadla spadá do osmnáctého století, známí loutkaři se těšili velké úctě. Popularitu loutek vytlačil nástup filmu.  

Facebook:© 2009 - 2024 Marten & Louis s.r.o.