{lang: 'cs'}
Bali Bohemia

phonemaps.cz/mapa
charakter článku: Průvodce
sekce: Umění
vydáno: 1.4.2010, autor: Pavel Zvolánek

Vietnam průvodce: Umění ve Vietnamu


Vietnamská kultura byla silně ovlivněna svým severním sousedem, čínské vlivy najdeme v hudbě na severu země, hudbu v jižní části Vietnamu ovlivnili Khmerové a Indie. Socialistické období znamenalo příklon ke stylu Sovětského svazu a dalších socialistických zemí.

Klasická hudba byla provozována na císařském dvoře pro zábavu mandarinů. Lidovou hudbu tvoří pouze zpěv bez hudebního doprovodu. Svoji vlastní hudbu má i každá z četných vietnamských etnických skupin.Klasické divadlo je na severu známé jako  hat tuong, na jihu pak hat boi. Unikátní vietnamskou formou je vodní divadlo, loutky, plující po vodě, jsou ovládány zpoza opony, kde se ukrývají loutkáři. Představení loutkového divadla můžete nejsnáze zhlédnout v Hanoji. Tanec je tradičně předváděn během svátků a festivalů.Vietnamskou literaturu tvoří tradiční ústní vyprávění a legendy. Sino vietnamské literatuře, psané čínsky , dominují konfuciánské a buddhistické texty.   

Facebook:© 2009 - 2023 Marten & Louis s.r.o.